Thư DB gửi NT Clinton

Designating Vietnam as a CPC is needed at this time

Ngày 25 tháng 1, 2011, năm DB Hoa Kỳ: Edward Royce, Zoe Lofgren, Frank Wolf, Loretta Sanchez, Chris Smith gửi  thư cho NT Clinton yêu câu đặt CSVN vào danh sách CPC.

Bâm vào link dưới đây đê xem nguyên văn lá thư:

Thư của 5 Dân Biểu gửi Bộ Ngoại Giao ngày 25 tháng 1, 2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s