PressRelease VN Forum

Thông Cáo Báo Chí

Ngày 11 tháng 8, 2011

Trong khuôn khổ kế hoạch vận động và tranh đấu cho Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền tại Việt Nam, nhằm phổ biến rộng rãi và đẩy mạnh các nỗ lực vận động trên toàn quốc đối với Bộ Ngoại Giao và Quốc Hội Hoa Kỳ, Ủy Ban Vận Động CPC sẽ tổ chức một cuộc hội thảo về Nhân Quyền Việt Nam với chủ đề: THỬ THÁCH TRONG CÔNG CUỘC VẬN ĐỘNG CHO TỰ DO TÔN GIÁO VÀ NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM.

Với sự hiện diện và nói chuyện của các vị Dân Biểu Edward Royce, Loretta Sanchez, TS Scott Flipse từ Ủy Hội Hoa Kỳ Quốc Tế Tự Do Tôn Giáo, và một vị khách đặc biệt từ Bộ Ngoại Giao, buổi hội thảo sẽ nêu rõ vai trò của Bộ Ngoại Giao, Quốc Hội Hoa Kỳ, và Uỷ Hội Hoa Kỳ Quốc Tế Tự Do Tôn Giáo đối với những vi phạm tự do tôn giáo và nhân quyền trầm trọng của Cộng Sản Việt Nam.

Các nỗ lực đấu tranh của các tôn giáo, các đoàn thể, và Uỷ Ban Vận Động CPC trong công cuộc vận động và đấu tranh cho tự do tôn giáo sẽ được trình bày đầy đủ. Những thử thách mà Cộng Đồng Người Mỹ gốc Việt phải vượt qua trong 12 tháng tới của Quốc Hội Hoa Kỳ thứ 112 để hỗ trợ hữu hiệu công cuộc tranh đấu cho tự do tôn giáo và nhân quyền của đồng bào tại Việt Nam cũng sẽ được đề cập.

Đây là dịp tốt để đồng hương đặt câu hỏi, nêu thắc mắc và chia sẻ với các vị dân cử và các viên chức của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Buổi Hội Thảo sẽ được tổ chức:

  • Tại:  Westminster Senior Community Center,
    8200 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683
  • Từ:  2:00 đến 5:30 chiều
  • Ngày:  Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

Liên lạc: Trần Văn Minh (714-398-9641) và  Phạm Tú (714-352-5179)

_________________________________________________________________

Xin mời quí vị vào trang nhà http://www.tudotongiao.wordpress.com để tìm hiểu các tin tức, sinh hoạt động vận động, đấu tranh, và các vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo và ký Thỉnh Nguyện Thư vận động /tranh đấu cho Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền tại VN.  Xin tiếp tay phổ biến rộng rãi trong giới bà con, bè bạn, thân hữu tiếp tay hỗ trợ cho UBVĐCPC trong công cuộc vận động cho TỰ DO TÔN GIÁO, DÂN CHỦ VÀ NHÂN QUYỀN tại Việt Nam.

Click on this link to download the Press Release: 

Thông Cáo Báo Chí về tổ chức Hội Thảo Nhân Quyền Việt Nam (Việt)

Press Release _ Vietnam Forum, Aug 27, 2011 (English)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s