Tâm Thư về Giai Đoạn II

PEOPLE  FOR  RELIGIOUS  FREEDOM  IN  VIETNAM

UỶ BAN VẬN ĐỘNG ÐƯA CSVN TRỞ LẠI DANH SÁCH CPC

PO BOX 729, Garden Grove, CA 92842-0729  ◊ Tel: 714-398-9641 & 714-261-6490

Web: tudotongiao.wordpress.com  ◊  email: ubvdcpc.nc@gmail.com
___________________________________________________________

TÂM  THƯ

Little Sàigòn,  ngày 1  tháng 7,  2011

Kính gửi:
– Qúi vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
– Qúi vị lãnh đạo các tổ chức cộng đồng Người Việt Quốc Gia,
– Qúi vị lãnh đạo các tổ chức, đảng phái đấu tranh người Việt quốc gia,
– Qúi vị lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền thông Việt ngữ.
– Qúi vị thân hào, nhân sĩ, cùng toàn thể đồng hương đồng bào tị nạn.

Kính thưa qúi vị,

Nhận thức rằng công cuộc vận động và tranh đấu cho tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam là nhiệm vụ và trách nhiệm của mọi con dân Việt chứ không phải chỉ là trách nhiệm của các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, hay là nhiệm vụ của các tổ chức đảng phái đấu tranh chính trị.

Ngoài ra, là công dân – trong sinh hoạt chính trị dòng chính hợp pháp tại Hoa Kỳ, chúng ta có quyền và nên vận dụng quyền hạn cử tri của mình để vận động các vị dân cử cũng như chính quyền/hành pháp lắng nghe tiếng nói và đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của mình.

Trong tinh thần đó, Uỷ Ban Vận Động CPC (UBVĐCPC) đã được thành lập trong một buổi họp Khoáng Đại Cộng Đồng tại Little Sàigòn vào ngày 11 tháng 9, năm 2010. UBVĐCPC hoạt động trên tinh thần tích cực và ý thức trách nhiệm cao độ, đang đẩy mạnh các nỗ lực vận động và tranh đấu cho tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam.

Để đạt được mục tiêu trên một cách hữu hiệu, UBVĐCPC đã có một kế hoạch vận động với nhiều giai đoạn mà giai đoạn đầu tiên là vận động đưa CSVN vào danh sách “Các Quốc Gia Cần Đặc Biệt Quan Tâm” (Countries of Particular Concerns hay CPC).

Công cuộc vận động đưa Cộng Sản Việt Nam vào danh CPC do UBVĐCPC chúng tôi khởi xướng và phát động từ ngày 12 tháng 12 năm 2010 đang còn tiếp diễn vì Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vẫn chưa quyết định về việc này.

Để gia tăng áp lực đối với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, UBVĐCPC đã bắt đầu Giai đoạn Vận động Lập Pháp khởi diễn từ đầu tháng 5 năm 2011 bằng việc phát động chiến dịch vận động ký Thỉnh Nguyện Thư (TNT) yêu cầu các dân biểu Hạ Viện Hoa Kỳ đồng bảo trợ và ủng hộ các Nghị Quyết H.Res 16 (Nghị Quyết yêu cầu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa CSVN vào lại danh sách CPC), hai dự luật Trừng Phạt Nhân Quyền HR156 và S1051 (Thượng viện), và dự luật Nhân Quyền Việt Nam HR1410.

Nhằm đầy mạnh công cuộc vận động Lập Pháp này, UBVĐCPC đã soạn thảo ra Thư Ngỏ  về việc Thành Lập Ủy Ban Vận Động CPC ở các Địa Phương hoặc khu vực tập trung đông đảo người Việt tị nạn nhằm hỗ trợ Công Cuộc Đấu Tranh Cho Tự Do Tôn Giáo và Dân Chủ Nhân Quyền Tại Việt Nam.

UBVĐCPC chúng tôi cũng được biết Dự Luật HR 1856 Tu Chính Đạo Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế năm 2011 (International Religious Freedom Act Amendments of 2011) đã được đệ nạp và hiện nay đã được 26 Dân Biểu đồng bảo trợ. Dự luật này, nếu được thông qua, sẽ cho phép tài trợ các chương trình hỗ trợ những tổ chức vận động hay tranh đấu cho tự do tôn giáo.

Uỷ Ban Vận Động CPC chúng tôi xin gửi đến quí vị bản TCBC về Giai Đoạn Vận Động Lập Pháp Hoa Kỳ và cuộc Hội Thảo với chủ đề  Thử Thách Trong Cuộc Vận Động Cho Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo để thông báo và mời gọi sự tiếp tay, tham gia vào công cuộc đấu tranh vận động cho Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền quan trọng này.

Giai đoạn Vận Động Lập Pháp này có thể còn quan trọng hơn giai đoạn vận động ký TNT trực tiếp gửi Ngoại Trưởng Hillary Clinton yêu cầu đưa Việt nam vào lại danh sách CPC, vì tầm ảnh hưởng mạnh mẽ và lâu dài của những Nghị Quyết và Dự Luật nói trên nhất là Dự Luật HR 1856 – Tu Chính Đạo Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế  và  Dự Luật HR1410 – Nhân Quyền Việt Nam  mới vì đã có thêm các điều khoản về tị nạn cũng như khuyến khích và hỗ trợ tiến trình dân chủ hóa tại Việt Nam

UBVĐCPC chúng tôi rất mong mỏi các tổ chức cộng đồng người Việt quốc gia, các tôn giáo, các tổ chức, đảng phái đấu tranh cho tự do, dân chủ nhân quyền, tự do tôn giáo tại Hoa Kỳ và khắp nơi tiếp tay, hưởng ứng một cách mạnh mẽ và nồng nhiệt lời kêu gọi qua bức tâm thư này, thể hiện tinh thần đoàn kết nhất trí trong công cuộc đấu tranh chung đầy chính nghĩa của chúng ta.

Trân trọng,

TM. Uỷ Ban Vận Động CPC
Nguyễn Tấn Lạc,
Điều Hợp Viên

Liên Lạc:  Phạm Tú (714-352-5179) hay Trần Văn Minh (714-398-9641)

_______________________________________________

Tâm Thư Về Giai Đoạn II: Vận Động Lập Pháp Hoa Kỳ Đấu Tranh Cho Tự Do Tôn Giáo, Nhân Quyền và Dân Chủ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s