Letter to Hon. Sue J. Cook

PEOPLE FOR RELIGIOUS FREEDOM IN VIETNAM MOVEMENT

UỶ BAN VẬN ĐỘNG ÐƯA CSVN TRỞ LẠI DANH SÁCH CPC

PO BOX 729, Garden Grove, CA 92842-0729  ◊ Tel: 714-398-9641 & 714-261-6490

Web: tudotongiao.wordpress.com  ◊  email: ubvdcpc.nc@gmail.com

 ____________________________________________________

Date: Dec 13, 2011

Honorable Suzan Johnson Cook,

Ambassador on International Religious Freedom

Department of State, USA Government

Cc:          Honorable Hillary Clinton, Secretary of State

Dear Ambassador Johnson Cook:

Since our campaign delegation met with you and your staff at the State Department on Oct 13, 2011, the human rights situation in Vietnam keeps deteriorating. Lawyers, intellectuals and dissidents have been imprisoned for speaking out for justice, equality, property, human rights, religious freedom and democracy.

On Dec 2nd, 2011, 20 Catholics of Thai Ha parish and Father Nguyen Van Phuong have been arrested for requesting the return of the six hectare property illegally acquired by the VN government after 1954. The Vietnam government is trying to occupy and convert this property to a sewage reservoir, and finally eliminate the parish forever.*

Furthermore, the Vietnamese police have harassed a family of three outspoken writers and bloggers, Huynh Ngoc Tuan, Huynh Thuc Vy and  Huynh Trong Hieu on Dec 4, 2011. The police confiscated and damaged personal property, and even took away 3000 US dollars from them. They fined Mr. Tuan 100 million dong (U.S. $4,800), Vy 85 million (U.S. $4,100), and Hieu 85 million  because of using internet to criticize the government.**

On Dec 13, 2011, Nguyen Van Lia and Tran Hoai An, members of the Hoa Hao Buddhist church were convicted by the People’s Court of Cho Moi District in An Giang province of “abusing democratic freedoms and jeopardizing the security of the state”.  This is obviously a groundless and not valid reason.  Lia, who is 71 years old, will serve five years and An will serve three. The two were arrested in April, 2011 after police found books, CDs and DVDs, and documents criticizing the communist Vietnamese government of violating religious freedom.***

As a campaign Coordinator, I would like to request your special attention again on the serious violations of religious freedom and human rights in Vietnam, and ask you to intervene on their behalf.

Your special attention and help will be appreciated by 90 million people in Vietnam and in the world.

Respectfully,

Lac Tan Nguyen,
Campaign Coordinator, People for Religious Freedom in Vietnam Movement (PFRFIVNM)

The Most Venerable Thich Nguyen Tri, Deputy Chair, Executive Board of Vietnamese Unified Buddhist Church in the US; Chair, Movement for Religious Freedom, Human Rights and Sovereign Integrity of Vietnam
Father Long Xuan Đinh, Spiritual Leader, North Carolina
Professor Rev. Dr. David Huynh Alexander,  General Chief of Chaplain, Senior Pastor, Medical Missionary Director, Founder, President & CEO,  Vietnamese American Baptist Church-Broadway Christian Center-VABC
Anh Hong Do, Chair,  Vietnamese Community of WDC, VA and MD
Anh Tran Pham, Chair, Chair, Overseas Vietnamese Political and Religious Prisoner Fellowship Association
Bich Ngoc Nguyen, Prof., President, National Congress of Vietnamese Americans
Binh The Nguyen, MD,  Co-Chair, Movement for Human Rights; Chair,  Rallying for Democracy
Chau Trung Nguyen, President, Vietnamese Community of New York
Dinh Hưu Doan, Chair, Coalition of Viet Veterans Associations in WDC; Assembly of Viet Veterans in N.E. USA
Đo Ngoc Vo, Representative, Vietnamese Community of Georgia.
Dung Hong Nguyen, Prof., Secretary General, Vietnam Nationalist Party, California
Dung Trung Tran, Representative, Vietnam Reform  Party of Southern California
Francis Phu Nghiem, MD, Chair, GlobalVietMedia.net; Advisor, Contemporary Dien Hong Council
Jackie Bong Wright, President, Vietnamese American Voters Association
Hien Thai Vo, Vice Chair, Caodai Templ of  Georgia
Huu Đinh Vo, MD, President, Vietnamese American Community of Pomona, Southern California
Ket Chinh Nguyen, Oversea Representative, Block of 8406
Liem Thanh Nguyen, Prof., Chair, International East Sea Research Foundation
Long Nguyen, President, Vietnamese Refugee Community of Los Angeles
Luc Van Nguyen, President, Vietnamese American Community of San Diego
Minh Cong Pham, Representative, Political Prisoners Fellowship Association of Canada
Minh Van Tran, Representative, 8406 Block of Southern California
Nam Quoc Nguyen, MD, Vice Chair, Vietnam Democracy Alliance
Niem Quan Tran, President, Vietnamese American Community of Southern New Jersey
Nghia Xuan Nguyen, Lawyer, Chair, Vietnamese American Federation of Southern California
Nguyen Đuc Tran, Representative, Hưng Việt Organization
Nha-Tran H. Nguyen, Former RFA Broadcaster, Vietnamese Community Activist
Phu Nguyen, Chair, San Francisco H.O. Association and Senior SF Vietnamese American Association
Phuoc Van Ly, Advisor, Vietnamese Community, Washington DC area
Phung Nhu Truong, Chair, Federation of Vietnam Veterans Association
Quan Quoc Nguyen, MD, Chair, International Committee to Support  Movement for Human Rights
Que Đan Nguyen, MD, Chair, Movement for Human Rights
Rong Nay, Chair, Montagnard Human Rights Organization, North Carolina
Si Quoc Tran, Vice Chair, Overseas Central Board of Directors,  Hoa Hao Buddhist Congregational Church
Song Van Phan, Prof., Chair, Great Viet Party
Tai Hien Ly, Chair, Pure Vietnamese Democracy Alliance
Tuan Quang Tran, Chair, Vietnamese Democracy Alliance, Massachusetts Human Rights Commission for VN
Trinh Mau Nguyen, Chair, Vietnamese Senior Citizens Association
Tung Ba Nguyen, Ph.D., Coordinator, Vietnam Human Rights Network
Tung Xuan Nguyen, Chair, Christian Forum
Y Hin Nie, Pastor, United Montagnard Christian Church, North Carolina.
_______________________________________________________________________

Link of *    : http://www.rfa.org/english/news/vietnam/catholics-12022011141616.html
Link of **  : http://www.rfa.org/english/news/vietnam/huynhfamily-12042011190026.html
Link of ***: http://www.rfa.org/english/news/vietnam/sect-12132011171108.html

_____________________________________________

Ngày: 13 tháng 12, 2011

Kính gửi:   Bà Suzan Johnson Cook,

                        Đại sứ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế,

                        Bộ Ngoại Giao, Chính Phủ Hoa Kỳ,

Bản sao kính gửi:     Bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton

Thưa bà Đại sứ  Suzan Johnson Cook:

Từ khi phái đoàn vận động chúng tôi gặp bà Đại Sứ và các viên chức của Bộ Ngoại Giao vào ngày 13 tháng 10, 2011,  tình hình nhân quyền tại Việt Nam tiếp tục trở nên tồi tệ.  Luật sư, trí thức, và những người bất đồng chính kiến đã bị bỏ tù vì dám lên tiếng tranh đấu cho công lý, công bằng, tài sản, nhân quyền, tự do tôn giáo và dân chủ.

Ngày 2 tháng 12, 2011, 20 giáo dân Thiên Chúa Giáo của Giáo xứ Thái Hà và Lm Nguyễn Văn Phượng  đã bị bắt vì yêu cầu chính quyền phải trả lại sáu mẫu tài sản và đất đai đã bị chiếm dụng bất hợp pháp sau năm 1954. Chính quyền Việt Nam đang tìm cách chiếm đoạt vĩnh viễn tài sản và khu đất này để xây dựng khu xử lý nước thải và huỷ diệt phương tiện sinh hoạt tôn giáo của giáo xứ.*

Hơn nữa, Công an Việt Nam đã sách nhiễu mạnh bạo gia đình ba nhà văn và dân báo thẳng thắn, Huỳnh Ngọc Tuấn, Huỳnh Thục Vy and  Huỳnh Trọng Hiếu vào ngày 4 tháng 12, 2011. Công an VN đã phá hoại và tịch thu tài sản cá nhân ngay cả cướp đoạt 3000 đô la của họ. Công an VN đã phạt ông Tuấn 100 triệu đồng VN (U.S. $4,800), cô Vy 85 triệu (U.S. $4,100), anh Hiếu 85 triệu vì đã dùng mạng lưới thông tin toàn cầu (internet) phê bình chính quyền.**

Ngày 13 tháng 12, 2011, ông Nguyễn Văn Lía và Trần Hoài Ân, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đã bị Toà Án Nhân Dân Quận Chợ Mới tỉnh An Giang kết tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ và xâm phạm an ninh quốc gia”.   Rõ ràng đây là lý do không có giá trị và vô căn cứ.  Ông Lía, 71 tuổi bị xử tù 5 năm và ông Ẩn bị tù 3 năm. Cả hai bị bắt hồi tháng 4 năm 2011 vì công an tìm thấy các sách vở, các CD,DVDs, và các tài liệu phê phán chính quyền Cộng Sản Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo.***

Là Điều Hợp Viên của Phong Trào Vận Động Cho Tự Do Tôn Giáo, chúng tôi yêu cầu bà quan tâm đặc biệt đến những vi phạm trầm trọng này về tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam,  và xin bà can thiệp nhân danh các nạn nhân.

Chúng tôi và 90 triệu người Việt tại Việt Nam, và khắp nơi xin tri ân sâu xa sự quan tâm đặc biệt của bà Đại Sứ.

Trân trọng,

Lạc Tấn Nguyễn, Điều Hợp Viên, Phong Trào Vận Động Cho Tự Do Tôn Giáo Tại Việt Nam và một phần các tổ chức yểm trợ (danh sách đính kèm)

________________________________________________________

Thư Gửi Bà Đại Sứ Suzan J. Cook về Tự Do Tôn Giáo Quôc Tế (Viêt)

Letter_Amb Suzan J. Cook on International Religious Freedom

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s