Về UB Vận Động CPC

Đây là trang mạng của Ủy Ban Vận Động Đưa Cộng Sản Việt Nam Trở Lại Danh Sách “Các Quốc Gia Cần Đặc Biệt Quan Tâm”. Tên tắt của Ủy Ban là Ủy Ban Vận Động CPC.

Ủy Ban Vận Động CPC là một Ủy Ban Vận Động và Đấu Tranh Chính Trị được thành lập do một Buổi Họp Khoáng Đại tại TP Garden Grove, Little Sàigòn, Orange County, California được tổ chức bởi Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và Uỷ Ban Phối Hợp Đấu Tranh Chống Cộng Sản Và Tay Sai Nam Cali vào ngày 11 tháng 9, năm 2010.

Ủy Ban được sự tham gia và hỗ trợ bởi các tổ chức đoàn thể đấu tranh, đảng phái và cộng đồng tại Nam California và khắp nơi. Ủy Ban sinh hoạt trong tinh thần dân chủ và độc lập, không bị một tổ chức đoàn thể đảng phái nào chi phối hay ảnh hưởng.

Uỷ Ban được điều hợp bởi một Điều Hợp Viên và một số Phụ Tá cùng các anh chị em thiện nguyện thuộc đủ mọi thành phần. Ban Cố Vấn của Ủy Ban Vận Động CPC cũng gồm nhiều vị nhân sĩ, giáo sư, luât sư, bác sĩ, kỹ sư, cựu dân biểu nghị sĩ, viên chức chính quyền, chuyên gia, nhà nghiên cứu … khắp nơi.

Thành phần nhân sự của Uỷ Ban hiện nay gồm có:

Ban Cố Vấn: GS Nguyễn Ngọc Bích, GS Nguyễn Chính Kết, GS Lưu Trung Khảo, LS Đoàn Thanh Liêm, TS Nguyễn Thanh Liêm, NS Lê Châu Lộc, LS Nguyễn Xuân Nghiã, BS Nghiêm Francis Phú, BS Nguyễn Quốc Quân, Bà Jackie Bong Wright

Điều Hợp Viên: Nguyễn Tấn Lạc

Liên Lạc Tôn Giáo: Lê Quang Dật, Cao Viết Lợi, Lương Thành Nỉ, Hứa Quí

Nội Vụ: Vũ Hoàng Hải

Ngoại Vụ : Trần Văn Minh, Nguyễn Trọng Phú

Tổng Thư Ký: Phạm Tú

Tài Chánh: Phạm Diệu Chi

Thủ Quỹ: Phạm Kim

Liên Lạc Đoàn Thể: Phạm Trần Anh, Vũ Hoàng Hải, Hoa Thế Nhân, Trần Đức Nguyên

Liên Lạc Giới Trẻ: James Trương, Vương Minh

Truyền Thông/Hình Ảnh: Đỗ Đức Tiết

Hồ Sơ Vi Phạm: Nguyễn Hoài Nhã Trân,  Ngô Thiềng,

Mạng Lưới Toàn Cầu: Nguyễn Tấn Lạc, Trần Trung Dũng

Tại trang mạng này, quí vị sẽ tìm thấy rất nhiều tin tức, bài vở, tài liệu quan trọng liên quan đến công cuộc vận động và tranh đấu cho TỰ DO TÔN GIÁO, NHÂN QUYỀN VÀ DÂN CHỦ của người Việt tại hải ngoại và quốc nội.

Địa chỉ liên lạc của UBVĐCPC là: P.O. Box 729, Garden Grove, CA 92842-0729, Tel: 714-398-9641 hay 714-261-6490.

—————————————————————————————————-

Thành Lập Ủy Ban Vận Động CPC Địa Phương hỗ trợ Công Cuộc Đấu Tranh Cho Tự Do Tôn Giáo và Dân Chủ Nhân Quyền Tại Việt Nam

THƯ  NGỎ

Kính gửi:   –  Quí vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
–  Quí vị lãnh đạo các cộng đồng, các đoàn thể cựu chiến sĩ /quân nhân,
các tổ chức đấu tranh, đảng phái, các hội doàn ái hữu đồng hương, quí
vị thân hào nhân sĩ và đồng bào đồng hương.

V/v:    Thành Lập Ủy Ban Vận Động CPC Địa Phương hỗ trợ Công Cuộc Đấu Tranh Cho Tự Do Tôn Giáo và Dân Chủ Nhân Quyền Tại Việt Nam

Kính thưa quí vị,

Cộng Sản Việt Nam (CSVN) vẫn tiếp tục ngoan cố, quyết bám víu lấy chính quyền phản dân hại nước, cai trị độc tài, bóc lột, cướp đoạt, đàn áp và khủng bố nhân dân một cách dã man tàn bạo cả về vật chất lẫn tinh thần.

CSVN nhẫn tâm tước đoạt mọi nhân quyền căn bản của người dân, nhất là quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo một cách có tổ chức và hệ thống suốt ¾ thế kỷ qua.

Uỷ Ban Vận Động Đưa CSVN Trở Lại Danh Sách CPC (gọi tắt là Ủy Ban Vận Động CPC) được thành lập không ngoài mục đích đưa Cuộc Tranh Đấu Cho Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền lên tầm vóc toàn dân, có tính cách rộng rãi khắp nơi trên thế giới, vận dụng sức mạnh kinh tế và chính trị của tập thể người Việt quốc gia tại hải ngoại, kết hợp với quyền lợi công dân, khả năng chuyên môn kỹ thuật và trí tuệ của giới trẻ.

Trong chiều hướng này, chúng tôi tha thiết kêu gọi quí vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, tổ chức cộng đồng người Việt hải ngoại, các tổ chức đấu tranh, mặt trận, phong trào, đảng phái, các đoàn thể cựu chiến sĩ/cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, các hội đoàn ái hữu/đồng hương, quí vị thân hào nhân sĩ cùng toàn thể đồng hương đồng bào tham gia vào công cuộc Đấu Tranh Vận Động của Uỷ Ban Vận Động Đưa CSVN Trở Lại Danh Sách CPC.

Chúng tôi đề nghị quí vị có thể mô phỏng kế hoạch thành lập Uỷ Ban Vận Động CPC tại địa phương của quí vị theo kế hoạch mà chúng tôi đã thực hiện tại Nam California:

1.- Trước tiên, quí vị tổ chức một Buổi Họp Rộng Rãi hay Khoáng Đại với sự tham gia của càng nhiều các tổ chức đoàn thể và Ban Đại Diện Cộng Đồng tại địa phương để thảo luận và thành lập Uỷ Ban Vận Động CPC địa phương của mình. Ủy Ban này có thể có từ 3 đến 5 thành viên trở lên, với một người làm Điều Hợp Viên, một hay hai Phụ Tá, một Thư Ký và các Uỷ Viên.

2.- Ủy Ban Vận Động CPC điạ phương của quí vị có thể làm việc một cách độc lập, nhưng cần được Ban Đại Diện Cộng Đồng và các tổ chức đoàn thể ái hữu, đồng hương, tôn giáo, đảng phái … hợp tác và hỗ trợ để có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách tốt đẹp.

3.-  Ủy Ban Vận Động CPC điạ phương của quí vị có thể tự mình đưa ra các kế hoạch chuẩn bị và hoạt động để vận động và hỗ trợ công cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo tại Việt Nam với sự tham gia đông đảo của toàn thể đồng bào đồng hương và các tôn giáo, hay mô phỏng theo kế hoạch của Ủy Ban Vận Động CPC tại miền Nam California của chúng tôi.

4.- Dưới đây là một số điều UBVĐCPC chúng tôi xin cung cấp thêm để gợi ý với UBVĐCPC điạ phương của quí vị và góp sức với quí vị trong công tác vận động CPC này.

a.- Ủy Ban Vận Động CPC (UBVĐCPC) tại Nam Cali có một website ở địa chỉ: www.tudotongiao.wordpress.com. Website này chứa đựng tất cả các tài liệu (văn bản, hình ảnh, âm thanh, video …) về Kế Hoạch Thành Lập, Sinh Hoạt, và Công Tác Vận Động CPC của Ủy Ban từ lúc khởi sự cho đến hiện tại, để cho tất cả mọi người có thể tìm hiểu rõ ràng và đầy đủ cũng như tham gia vào công tác vận động đưa CSVN vào danh sách CPC với tính cách là một UBVĐCPC điạ phương hay với tư cách là một cá nhân trực tiếp tham gia vận động và Ký Thỉnh Nguyện Thư.

b.- Đối với đại đa số đồng hương đồng bào không sài máy điện toán cá nhân và internet, Ủy Ban Vận Động CPC (UBVĐCPC) đã xử dụng tờ quảng cáo vận động (flyer, có để trên website để tải xuống xử dụng) và tận dụng mọi cơ hội có sự tập trung đông đảo đồng bào đồng hương để lấy tên, điạ chỉ, e-mail và điện thoại của đồng hương đồng bào tại các sinh hoạt, tại nhà thờ hay chùa, hoặc các buổi Lễ lớn của cộng đồng như Lễ Chào Cờ, Hội Chợ Tết, Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30/4, Đại Lễ Phật Đản, Ngày Quân Lực 19/6 ….  Sau đó UBVĐCPC tại Nam Cali đã cho người đưa các dữ kiện này vào website Ký Thỉnh Nguyện Thư một cách trực tiếp hay qua website của UBVĐCPC.

c.- UBVĐCPC địa phương có thể xử dụng tất cả những tài liệu đã có sẵn trên website của UBVĐCPC, và chỉ phải làm thêm công việc: tiếp tay vận động và phổ biến rộng rãi để mời gọi sự tham gia đông đảo của đồng bào đồng hương của mình ghi tên Ký Thỉnh Nguyện Thư hay tự mình làm công việc này qua website của UBVĐCPC.

d.- Trong trường hợp UBVĐCPC địa phương xử dụng tờ quảng cáo vận động (flyer, tải xuống từ website để xử dụng) và lấy tên, điạ chỉ, e-mail và điện thoại của đồng hương đồng bào tại các sinh hoạt, tại nhà thờ hay chùa, hoặc các buổi Lễ lớn của cộng đồng,  UBVĐCPC của quí vị cần cho người đưa các dữ kiện này vào website Ký Thỉnh Nguyện Thư một cách trực tiếp hay qua website của UBVĐCPC.

Ủy Ban Vận Động CPC chúng tôi sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật, giúp đỡ việc tổ chức thành lập UBVĐCPC địa phương và hướng dẫn mọi việc để UBVĐCPC địa phương của quí vị có thể hoạt động hữu hiệu.

Trong tinh thần đoàn kết đấu tranh và hợp tác tích cực chúng tôi rất mong mỏi được sự tiếp tay hưởng ứng của quí vị ngõ hầu đẩy mạnh công tác vận động và hỗ trợ đắc lực công cuộc đấu tranh cho Tự Do Tôn Giáo, Dân Chủ và Nhân Quyền của đồng bào trong nước sớm tới chỗ thành công.

Trân trọng kính chào đoàn kết và xây dựng.

Little Sàigòn, ngày 13 tháng 03, 2011
TM. Uỷ Ban Vận Động CPC

Nguyễn Tấn Lạc, Điều Hợp Viên

Liên Lạc:  ubvdcpc.nc@gmail.com, hay Nguyễn Lạc (714-261-6490), Trần Minh         (714-398-9641)

https://tudotongiao.files.wordpress.com/2011/06/thungo_thanhlap-ubvdcpc.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s