Các Video Về Sinh Hoạt Của Điếu Cầy NVH

Hội Luận Truyền Thông với Blogger Điếu Cầy NVH ngày 31-10-2014 (P. 1)

Hội Luận Truyền Thông với Blogger Điếu Cầy NVH ngày 31-10-2014 (P. 2)

Blogger ĐC Nguyễn Văn Hải Nhận Giải Hellman/Hemmat

 

Điếu Cày Phát Biểu về Lá Cờ

Điếu Cày và chuyện Cờ Vàng Chính Nghĩa Dân Tộc

Blogger Điếu Cầy Gặp Gỡ Dồng Hương Vùng Hoa Thịnh Đốn ngày 23-11-2014

NHÌN LẠI CUỘC ĐỜI ĐIẾU CÀY NGUYỄN VĂN HẢI – THANH QUANG RFA

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s