GS Đỗ Quý Toàn Nói Chuyện Sôi Nổi ‘Đứng Vững Ngàn Năm’

VietBao, 31/07/201401:10:00

http://vietbao.com/p113a224892/gs-do-quy-toan-noi-chuyen-soi-noi-dung-vung-ngan-nam

WESTMINSTER (VB) – Cuộc nói chuyện của tác giả Đỗ Quỹ Toàn về tác phẩm biên khảo mới của ông — Đứng Vững Ngàn Năm — tại Viện Việt Học hôm Chủ Nhật 27-7-2014 đã mở ra một cuộc thảo luận hào hứng, từ chủ đề tại sao Việt Nam bị quân phương Bắc đô hộ cả ngàn năm mà không bị đồng hóa như các sắc tộ khác ở phía Nam Trung Quốc như Vân Nam, Đại Lý, Lưỡng Quảng… đã dẫn tới chủ đề thực tế hiện nay, rằng nên hiểu nghĩa “thoát Trung” ra làm sao, khi nền văn hóa Nho Giáo chân chính đã đào tạo ra những cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Tri Phương… tuyệt vời.Đặc biệt, trong buổi nói chuyện, Giáo Sư Trần Ngọc Ninh đã trình bày về ngữ học Việt Nam với tính đối kháng quan quân Trung Hoa.

Buổi nói chuyện đã được trực tiếp truyền hình lên mạng http://freevn.net/ và lưu trữ nơi đây. GS Bùi Bỉnh Bân, người phụ trách truyền hình FreeVN.net, hôm Chủ Nhật cũng nói với Việt Việt Học rằng ông muốn làm một chương trình đặc biệt, thu hình GS Trần Ngọc Ninh, muốn nói gì thì nói, nói cả trăm giờ hay dài bao nhiêu cũng được, vì GS Trần Ngọc Ninh đã hơn 90 tuổi rồi, và những suy nghĩ của GS Ninh thật là sâu sắc.

Nhà văn Phan Tấn Hải cũng trình bày với GS Bùi Bỉnh Bân rằng ông luôn luôn xem GS Trần Ngọc Ninh là quốc bảo của dân tộc Việt Nam vì những đóng góp về văn hóa và ngữ học Việt.

Nhà văn Đỗ Quý Toàn — với bút danh Ngô Nhân Dụng khi viết Đứng Vững Ngàn Năm — đã được MC Lâm Dung giới thiệu sơ lược về tiểu sử.

Ông Đỗ Quý Toàn nói rằng cụ Trần Trọng Kim khi viết cuốn Việt Nam Sử Lược có để riêng một chương “Hậu Quả Thời Bắc Thuộc,” trong đó nêu câu hỏi vì sao VN chưa trở thành 1 tỉnh của TQ, và cụ Trần trả lời là “nhờ nghị lực riêng và tính cách riêng.”

Họ Đỗ nói, cụ Trần nói gọn, nhưng cũng đủ, vì nghị lực là ý chí của tổ tiên mình, còn tính cac1h là quan niệm, là cách sống, là đời sống xã hội dị biệt với văn minh TQ.

blank

GS Đỗ Quý Toàn đứng nói chuyện, bản đồ cổ VN chiếu lên màn ành trắng.

Họ Đỗ cũng nói rằng sử gia Lê Thành Khôi trong một tác phẩm viết bằng tiếng Pháp cũng hỏi vì sao VN bị cai trị cả ngàn năm mà chưa mất nước, rồi họ Lê trả lời “vì dân VN giữ tiếng nói riêng.”

Họ Đỗ cũng kể rằng sử gia Keith Taylor trong tác phẩm “The Birth of Vietnam” xuất bản bởi UC Berkeley đã ghi nhận rằng yếu tố giúp VN có bản sắc đứng vững sau ngàn năm bị cai trị vì (1) tiếng nói riêng đã giúp VN không bị đồng hóa, và (2) sự hình thành hệ thống Phật Giáo tại VN tuy truyền thừa từ Trung Hoa nhưng đã đaò tạo ra một giới trí thức mới có suy nghĩ độc lập.

Ông Đỗ Quý Toàn nói thực ra không riêng gì Phật Giáo, trong lịch sử đã cho thấy nhiều quốc gia được lập quốc nhờ tôn giáo, như trường hợp Ba Lan nhờ Thiên Chúa Giáo khi giới trí thức Ba Lan sử dụng tôn giáo như một công cụ để lập quốc.

Họ Đỗ cũng nói về sử gia Phạm Cao Dương với tác phẩm Lịch Sử Đại Cương nêu ra rằng ngoaì ngôn ngữ Việt dị biệt với tiếng Tàu, còn có yếu tố rằng kinh tế VN đã đủ mạnh để nuôi lực lượng quân sự đối kháng.

Họ Đỗ cũng nói, sử gia Lê Mạnh Hùng nêu thêm lý do nhờ dân số Việt lú đó gia tăng nhanh, dẫn tới kinh tế tăng nhanh để nuôi quân đánh Tàu.

Họ Đỗ nói, tất cả các lý do trên đều xác đáng, nhưng nên thấy là miền Nam Trung Hoa có nhiều sắc dân còn giữ ngôn ngữ riêng, như tiếng Quảng Đông, tiếng Tiều, tiếng Hẹ… nhưng họ đều tự xem như cùng một quốc gia Trung Hoa; trong khi đó, cùng tiếng nói nhưng lại đòi tách riêng như trường hợp Mỹ lập quốc, chống lại Anh quốc tuy cùng tiếng nói, hay như Thụy Sĩ dùng 4 tiếng nói chính thức nhưng vẫn tự xem là một quốc gia.

blank

Từ phải: GS Bùi Bỉnh Bân (đứng) nói với GS Trần Ngọc Ninh và GS Đỗ Quý Toàn, rằng Freevn.net mời GS Trần Ngọc Ninh nói bao nhiêu giờ cũng được để lưu giữ những suy nghĩ cho đời sau.

GS Đỗ Quý Toàn cũng nói rằng VN trước thời bị Trung Hoa đô hộ đã có nền văn minh Đông Sơn độc đáo, có ngôn ngữ gốc Môn-Khmer dị biệt với tiếng Tàu, trong khi đó Nho Giáo và Phật Giáo vào VN lại là cơ hội đaò tạo giới trí thức suy nghĩ độc lập vì những người như Nguyễn Trãi một là sản phẩm đẹp của Nho Giáo – và họ Đỗ nói, quan trọng nhất là một tình tự dân tộc, vì phải có tình tự dân tộc từ nhiều ngàn năm mới có những huyền sử khó tin như chuyện 18 đời vua Hùng Vương, trong khi đó Tây Phương thế kỷ thứ 19 mới có khái niệm về dân tộc.

Họ Đỗ phân tích rằng khaí niệm về quốc gia của dân tộc VN đã có từ thời Hai Ba Trưng, nghĩa là từ thế kỷ thứ 1, vì câu ca dao thời này được dùng để tuyên truyền chống Tàu là:

Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng.

Khaí niệm “người trong một nước” là khaí niệm rất trí thức, và rất độc lập. Trong khi đó, bân Taù vẫn còn là thời các lãnh chúa, thời Chiến Quốc… chưa có khái niệm quốc gia.

Họ Đỗ dẫn thêm sử gia người Pháp Paul Mus khi nghiên cứu sử VN đã nói rằng Việt Nam độc đáo nhờ nền văn hóa, nhờ Đaọ Phật và nhờ tổ chức xã hội “xã thôn” đã biến mỗi làng là một khúc của con rồng VN, dù mất khúc nào thì con rồng VN cũng vẫn trường tồn được.

GS Trần Ngọc Ninh được Viện Việt Học mời lên nêu ý kiến, đã cảm ơn GS Đỗ Quý Toàn đã viết sách bằng tâm, chứ không phải bằng trí, và sách này nên có trong tủ sách mọi gia đình Việt, vì sách này khôngt hể tóm tắt trong 1 giờ mà được.

GS Ninh nói, “Lịch sử nhiều ngàn năm cho thấy rằng khi nào Taù mạnh là chúng ta nguy; khi nào Tàu yếu, chúng ta mới mạnh được. Cách mạng đánh Pháp là đúng, nhưng khi trương bảng hiệu Cộng Sản thì chẳng còn là cách mạng nữa. Nguyễn Trãi ngày xưa viết Bình Ngô Đại Cáo đã ghi ‘Vống xưng nền Văn hiến đã lâu’ thì Văn hiến là cái để làm dân tôc này dị biệt dân tôc kia, là tất cả những gì xây dựng trong dân tộc, là ngôn ngữ và đặc biệt chúng ta là nền văn minh lúa nước, trong khi Tàu là lúa mạch trên đất.”

GS Trần Ngọc Ninh nói rằng tiếng Việt là ngôn ngữ gốc Môn-Khmer-Thái, nên khác gốc với tiếng Tàu. Trong thời gian đô hộ VN, người Tàu đã lấy một số ngôn ngữ Việt để chuyển thành tiếng Tàu, như chữ “sông” của tiếng Việt qua nhiều thời gian chuyển thành chữ “giang” của Tàu, hay chữ “nàng” trong Việt ngữ được Tàu mượn để chuyển thành chữ “nương.”

blank

Tham dự, chăm chú lắng nghe.

GS Trần Ngọc Ninh cũng nói rằng VN đã có Hiến Pháp từ nhiều ngàn năm trước, đó là bản Hiến Pháp vô tự, không có chữ, nằm trong chiếc bánh chưng được vua Hùng Vương phê chuẩn, vì bánh này buộc lạt tre chia làm 12 ô, tượng trưng các ô ruộng trong đó có công điền (ruộng dùng cho việc công của làng), học điền (để làm học bổng cho học sinh)… trong đó các ô ruộng chung quanh là quyền người cày có ruộng, một công nhận quy chế tư sản.

GS Trần Ngọc Ninh cũng nói về tính đối kháng trong ngôn ngữ Việt: khi bị Hán Tộc cai trị, ông bà mỉnh gọi kẻ địch là “quân Hán” dần dà chữ “Hán” thành chữ “hắn” để chỉ người mình không ưa; tương tự, khi Ngô Quyền lên nắm quyền ở Trung Hoa, ông bà mình gọi người Taù là “thằng Ngô”… và rồi khi Tào Tháo nắm quyên Phương Bắc, ông bà mình mới gọi họ là “quân Tào” và dần dà thành “Tàu” cho gọn.

GS Trần Ngọc Ninh cũng nói rằng Phật Giáo không chủ trương giết người nhưng đã đem lại ý thức về tự do, bình đẳng (trong Phật Tánh) trong khi đào tạo giới trí thức mới, dẫn tới cuộc nổi loạn đầu tiên của Phật Giáo tại VN là của Lý Bôn thế kỷ thứ 6, tự xưng là Lý Phật Tử, thời nhỏ vào chùa tu học, văn võ kiêm toàn, dấy binh khởi nghĩa, đuổi quân của Lương Vũ Đế về Tàu, tuyên bố Giao Châu độc lập và đổi tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở Hà Nội, xưng là Lý Nam Đế.

GS Ninh nói, lúc đó các cụ có biết gì về độc lập đâu, chỉ biết kháí niệm bình đẳng của nhà Phật thôi, và khởi nghĩa vì lòng từ bi thương dân.

Cô Kim Ngân của Viện Việt Học hỏi rằng bây giờ với tình hình làm sao phải ‘Thoát Trung” để khỏi bị Taù xâm lăng.

GS Đỗ Quý Toàn nói, chúng ta nên phân biệt là chúng ta chống chính quyền TQ với chính sách xâm lăng, nhưng không chống lại nhân dân TQ; trong khi đó, văn hóa Nho Giáo nên giữ và nên khai thác những gì có thể làm sức mạnh cho dân tộc, cũng như Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Singapore vẫn nằm trong nền văn hóa Nho giáo… riêng người Nhật học Nho giáo rất kỹ, hơn chúng ta nhiều.

GS Toàn dẫn ra rằng Nho giaó chân chính không hề có tư tưởng ngu trung như thời Tống Nho bóp méo, trong khi đó Mạnh Tử đã kêu gọi rằng người dân có quyền giết vua hung bạo, vì hung bạo như Trụ Vương không đáng gọi là vua.

GS Đỗ Quý Toàn nói, chúng ta hiện đang trong thời cách mạng thông tin, nên cần sự “lựa chọn thông minh,” như thế khi tiếp cận các nên văn hóa toàn cầu, chúng ta đều giữ những giá trị đẹp để học hỏi.

GS Đỗ Quý Toàn cũng nói rằng người Việt có những độc đáo, chứ không hề kỷ luật như người Nhật, vì điển hình của cuộc cách mạng bình đẳng nam nữ sớm nhất của nhân loại là khi Công Chúa Tiên Dung bỏ nhà đi theo trai… Trong khi khái niệm Khổng Giaó về nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, cần, kiệm, liêm, chính vẫn là giá trị phải giữ vậy, nên sống “phải lựa chọn thông minh.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s