Vận Động cho Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa

viet nam cong hoa

quan luc VNCH 2

quan luc VNCH

Thư Mời Họp Khoáng Đại của Ban Vận Động Thành Lập Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa

Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa với Quốc Hội TB California

THƯ MỜI HỌP

Chính nghiã của công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do, chính thể dân chủ, nền cộng hoà của nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến Việt Nam từ 1954 đến 1975 ngày càng được sáng tỏ, nhất là trong những năm tháng gần đây, chính quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đã bịdư luận thế giới cũng như Hoa Kỳ lên án nặng nề vì vi phạm nhân quyền trầm trọng, bị nhân dân trong nước chống đối chế độc độc tài đảng trị, tham ô nhũng lạm, bóc lột và đàn áp nhân dânvà đấu tranh mạnh mẽ cho việc tôn trọng nhân quyền và dân chủ hóa đất nước.

Sự việc Trung Cộng công khai xâm lược Việt Nam ở biển Đông gần đây và gậm nhấm đất liền về mặt kinh tế và khai thác tài nguyên cũng như phản ứng yếu ớt của CSVN đã cho thấy sự nhu nhược,và yếu kém của CSVN trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và làm chủ đất nước.

Thi hành NQ 36, CSVN không còn lớn tiếng chửi bới “ngụy quân, ngụy quyền”, đế quốc Mỹ và đangtìm cách hòa giải với quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, mưu cầu lôi kéo người Việt hải ngoại và lợi dụng Hoa Kỳ để cứu nguy nền kinh tế suy xụp, bảo vệ chế độ độc tài đảng trị, vơ vét của cải cho bè đảng, và kéo dài chế độ phản dân hại nước.

Đã đến lúc chính nghiã của công cuộc tranh đấu bảo vệ thể chế cộng hòa và nền dân chủ cũng như tự do của nhân dân Việt Nam của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và Quân Dân Cán Chính Việt Nam đã bị lãng quyên gần 40 năm qua, phải được đề cao và ghi nhớ.

Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại TB California để ghi nhớ chính nghiã của công cuộc tranh đấu bảo vệ thể chế Cộng Hòa, nền Dân Chủ cũng như Tự Do của Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến Việt Nam trân trọng kính mời qúi vị đến tham dự buổi họp khoáng đại để chính thức thành lập Ủy Ban Vận Động NghịQuyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa vào lúc:

2:00-6:00PM, ngày Thứ Bảy, 31 tháng 5, năm 2014 tại

Summerset Club House (đối diện TT Y Tế Michael Đào)

9200 Westminster Blvd., TP Westminster, CA 92683

 

Chương trình nghị sự gồm có:

1.- Lời Chào Mừng của Ban Tổ Chức và trình bày lý do của buổi họp khoáng đại.

2.- Kế Hoạch Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại TB California.

3.- Thành Lập Uỷ Ban Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa.

Little Sàigòn, ngày 17 tháng 5, năm 2014

TM. Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày VNCH TB California

Nguyễn T. Lạc (714-332-9244), LS Trần T. Văn, NS Trần T. Toan, DB Trần Văn Ân, DB Lê Tấn Trạng, Trần Ng. Thống, Phạm Đ. Cương, Phạm Q. Chiểu, Trần Vệ, Nguyễn H. Vọng, Đặng Đ. Quế, Nguyễn Th. Hanh, Nguyễn X. Tùng, Cao H. Vinh,Nguyễn V. Chuyên, Trần Ng. Thiệu, Cao V. Lợi, Đinh B. Tâm, Trương A.Ninh, Hà M. Khuê, Nguyễn V. Lực, Đặng K. Trang, Nguyễn V. Long, Nguyễn Q. Khôi, Nguyễn V. Thu, Phạm Tr. Anh, Bùi Phát, Nguyễn M. Chí, Lê Ng. Thiện Truyền, Phan V. Chính (714-826-8610), Đinh Q. Truật (714-616-8682) … (nhiều vị xin miễn nêu tên, danh sách còn dài và đang cập nhật)

Kế Hoạch Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa

Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa – California

DỰ THẢO KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG

Càng ngày chính nghiã của Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến VN càng được sáng tỏ. Đã đến lúc chính nghiã của công cuộc tranh đấu bảo vệ thể chế cộng hòa và nền dân chủ cũng như tự do của nhân dân Việt Nam của Việt Nam Cộng Hòa và Quân Dân Cán Chính VNCH phải được ghi nhớ và đề cao trong lịch sử chiến tranh của Hoa Kỳ và Việt Nam

Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại TB California xin đề nghị một kế hoạch vận động như sau:

I.- Giai Đoạn Thành Lập Uỷ Ban Vận Động: thời gian một tháng.

1.- Thành Lập Ban Vận Động để tổ chức một Buổi Họp Rộng Rãi thành lập Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa: một số cá nhân, nhân sĩ, cựu quân nhân, cán bộ chính quyền, dân cử VNCH, đoàn thể tổ chức cộng đồng … khởi xướng tham khảo, mời gọi tham gia Ban Vận Đ5ông, thời gian 1-2 tuần trong tháng 4 năm 2014.

2.- Thành Lập Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Chính Thức: tổ chức một buổi họp Khoáng Đại Cộng Đồng để thành lập UBVĐNQNVNCH: tháng 5/2014.

3.- Lập Kế Hoạch Vận Động: Thảo luận và thông qua Kế Hoạch Vận Động tại Buổi Họp Khoáng Đại.

II.- Giai Đoạn Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa (UBVĐNQNVNCH)

1.- Vận Động Điạ Phương Cấp Thành Phố và Quận Hạt

UBVĐNQNVNCH cử phái đoàn đến các một số các thành phố quan trọng và có nhiều người Mỹ gốc Việt cư ngụ vận động các thành phố này ra Nghị Quyết Công Nhận Ngày Việt Nam Cộng Hòa để kỷ niệm và ghi nhớ chính nghiã cũng như sự hy sinh đóng góp của Quân Dân Cán Chính của VNCH trong cuộc chiến Việt Nam.

2.- Vận Động Cấp Tiểu Bang

a.- UBVĐNQNVNCH cử phái đoàn đến gặp các Dân Biểu và Nghị sĩ của tiểu bang nơi có đông đảo người Mỹ gốc Việt cư ngụ vận động đệ nạp Nghị Quyết Công Nhận Ngày Việt Nam Cộng Hòa để kỷ niệm và ghi nhớ chính nghiã cũng như sự hy sinh đóng góp của Quân Dân Cán Chính của VNCH trong cuộc chiến Việt Nam.

b.- UBVĐNQNVNCH cử phái đoàn đến gặp các Dân Biểu và Nghị sĩ của tiểu bang khác vận động sự bảo trợ và bỏ phiếu thông qua Nghị Quyết này.

c.-UBVĐNQNVNCH vận đồng đồng hương đồng vận động cử tri gốc Việt vận động dân cử của mình bảo trợ và bỏ phiếu cho dự luật Nghị Quyết Ngày VNCH.

III.- Giai Đoạn Tổ Chức Kỷ Niệm Ngày Việt Nam Cộng Hoà hàng năm để giáo dục con em chúng ta ghi nhớ nguồn gốc VNCH cũng như chính nghiã và vinh danh sự hi sinh, đóng góp to lớn vì chính nghiã quốc gia của Quân Dân Cán Chính VNCH.

Xin bấm vào link dưới đây để xem thêm Sơ Đồ Tổ Chức UBVĐNQNVNCH:

Kế hoach Và Sơ Đồ Tổ Chức  Ủy Ban Vận động NQ-Ngày VNCH

Bản Tin Trên Việt Báo ngày 30-5-14

Westminster (Bình Sa)- – Sáng Thứ Năm ngày 29 tháng 5 năm 2014, Ông Nguyễn Tấn Lạc, thay mặt Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại Tiểu Bang California đến thăm Tòa soạn Việt Báo và cho biết: để ghi nhớ chính nghiã của công cuộc tranh đấu bảo vệ thể chế Cộng Hòa, nền Dân Chủ cũng như Tự Do của Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến Việt Nam.

Sau đây là thư mời vận động Ngày VNCH.

Chúng tôi trân trọng kính mời qúi vị đại diện các cộng đồng, Hội đoàn, đoàn thể, qúy cơ quan truyền thông đến tham dự buổi họp khoáng đại để chính thức thành lập Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa sẽ tổ chức vào lúc:

2:00-6:00PM, ngày Thứ  Bảy (VB đã in nhầm là Chủ Nhật) 31 tháng 5, năm 2014
tại Summerset Club House (đối diện TT Y Tế Michael Đào)
9200 Westminster Blvd., TP Westminster, CA 92683.

Ông Nguyễn Tấn Lạc.

Chương trình nghị sự gồm có:

1.- Lời Chào Mừng của Ban Tổ Chức và trình bày lý do của buổi họp khoáng đại.

2.- Kế Hoạch Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại Tiểu Bang California.

3.- Thành Lập Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa.

Theo ông Nguyễn Tấn Lạc cho biết hiện nay trong Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa Tiểu Bang California gồm có:

Nguyễn T. Lạc (714-332-9244), LS Trần Thái Văn, Nghị Sĩ Trần Tấn Toan, Dân Biểu Trần Văn Ân, Dân Biểu Lê Tấn Trạng, Trần Ngọc Thống, Phạm Đình Cương, Phạm Quang Chiểu, Trần Vệ, Nguyễn Hy Vọng, Đặng Đ. Quế, Nguyễn Th. Hanh, Nguyễn X. Tùng, Cao H. Vinh, Nguyễn V. Chuyên, Trần Ng. Thiệu, Cao V. Lợi, Đinh B. Tâm, Trương A.Ninh, Hà M. Khuê, Nguyễn V. Lực, Đặng K. Trang, Nguyễn V. Long, Nguyễn Q. Khôi, Nguyễn V. Thu, Phạm Tr. Anh, Bùi Phát, Nguyễn M. Chí, Lê Ng. Thiện Truyền, Phan V. Chính (714-826-8610), Đinh Q. Truật (714-616-8682) … danh sách còn dài và đang cập nhật…

Bản văn cho biết:

“Đây là lúc để chúng ta nói lên chính nghiã của công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do, chính thể dân chủ, nền cộng hoà của nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến Việt Nam từ 1954 đến 1975 ngày càng được sáng tỏ, nhất là trong những năm tháng gần đây, chính quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đã bị dư luận thế giới cũng như Hoa Kỳ lên án nặng nề vì vi phạm nhân quyền trầm trọng, bị nhân dân trong nước chống đối chế độc độc tài đảng trị, tham ô nhũng lạm, bóc lột và đàn áp nhân dân và đấu tranh mạnh mẽ cho việc tôn trọng nhân quyền và dân chủ hóa đất nước.

Sự việc Trung Cộng công khai xâm lược Việt Nam ở biển Đông gần đây và gậm nhấm đất liền về mặt kinh tế và khai thác tài nguyên cũng như phản ứng yếu ớt của CSVN đã cho thấy sự nhu nhược,và yếu kém của CSVN trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và làm chủ đất nước.

Thi hành NQ 36, CSVN không còn lớn tiếng chửi bới “ngụy quân, ngụy quyền”, đế quốc Mỹ và đang tìm cách hòa giải với quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, mưu cầu lôi kéo người Việt hải ngoại và lợi dụng Hoa Kỳ để cứu nguy nền kinh tế suy xụp, bảo vệ chế độ độc tài đảng trị, vơ vét của cải cho bè đảng, và kéo dài chế độ phản dân hại nước.

Đã đến lúc chính nghiã của công cuộc tranh đấu bảo vệ thể chế cộng hòa và nền dân chủ cũng như tự do của nhân dân Việt Nam của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và Quân Dân Cán Chính Việt Nam đã bị lãng quyên gần 40 năm qua, phải được đề cao và ghi nhớ. Mọi chi tiết liên lạc (714) 332-9244.”

 ∴

May 23, 2014 at 6:15pm

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Từ khi quan hệ Việt Trung trở nên căng thẳng chưa từng thấy kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1994, Trung Cộng luôn viện dẫn Công hàm của ông Phạm Văn Đồng để nhận quàng rằng, hai quần đảo Hoàng sa và Trường Sa là của Trung Quốc. Không có một bằng chứng lịch sử nào, Trung Cộng coi Công hàm Phạm Văn Đồng là bảo bối duy nhất để khẳng định chủ quyền của TQ đối với HS và TS.

Có vẻ như nhận thấy khó mà cố vớt vát được tình hữu nghị với phương châm 16 chữ vàng, tình thần 4 tốt cho dù nhẫn nhịn đến mấy, các quan chức cao cấp và báo chí VN rầm rộ phản công lại. Một trong lý lẽ thuyết phục nhất là: Trong thời điểm 1958, hai quần đảo HS, TS thuộc quyền quản lý của Nhà nước Việt Nam Cộng Hòa. VNDCCH không quản lý nên không có quyền xác nhận hai quần đảo đó là của TQ.

Báo An ninh thủ đô viết:

“Theo Hiệp định Genève 1954, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm phía Nam vĩ tuyến 17 tạm thời thuộc quyền quản lý của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Trong thời điểm đó, dưới góc độ tài phán quốc tế, thì Chính phủ VNDCCH không có nghĩa vụ và quyền hạn hành xử chủ quyền tại hai quần đảo này theo luật pháp quốc tế”.

Còn báo điện tử của Chính phủ dẫn lại bài báo “Công hàm 1958 với chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam” đăng trên báo Đại Đoàn kết vào tháng 7/2011 có đoạn:

“Chính quyền VNCH, theo Hiệp định Genève 1954, đã liên tục thực thi chủ quyền lâu đời của người Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bằng các văn bản hành chính nhà nước cũng như bằng việc triển khai chủ quyền thực tế trên hai quần đảo này. Đỉnh cao của sự khẳng định chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là trận hải chiến quyết liệt của Hải quân VNCH chống lại sự xâm lược của tàu chiến và máy bay Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa năm 1974“.

Nhiều báo khác cũng đưa ra lập luận tương tự.

Ông Trần Công Trục nguyên trưởng ban Biên giới của Chính phủ trong chương trình thời sự 19 giờ ngày 22/5/2014 của đài VTV1 giải thích:

Các bạn hãy nhớ rằng tuyên bố của chúng ta vào thời kỳ 1958 nghĩa là cái lúc mà hai miền Bắc, Nam được hiệp định Genève ký kết năm 1954 phân chia quyền quản lý cho 2 nhà nước với tư cách là chủ thể trong quan hệ quốc tế là Việt Nam dân chủ cộng hòa và Việt Nam Cộng Hòa. Quần đảo Hoàng Sa của chúng ta nằm dưới vĩ tuyến 17 thuộc quyền quản lý của VNCH với tư cách là chủ thể trong quan hệ quốc tế theo hiệp định Genève, Và vì vậy, mọi tuyên bố, mọi hành vi của VNCH có giá trị pháp lý thay mặt Nhà nước VN quản lý vùng đất ấy còn VNDCCH chúng ta không trực tiếp quản lý. Vì vậy cho dù tuyên bố đó như thế nào thì giá trị pháp lý trong quan hệ quốc tế không có. Cho nên TQ họ muốn dùng tất cả mọi lý lẽ để nói rằng chúng ta thừa nhận thì đấy hoàn toàn là sự bịa đặt”.

Mời xem lại tại đây: (từ phút thứ 6)

https://www.youtube.com/watch?v=lLzwPf-42Pk

Như vậy, Chính thể Miền Nam Việt Nam từ 1954 (đến 1975) giờ đây đã được Chính phủ nhìn nhận là một Nhà nước có chủ quyền, là một chủ thể trong quan hệ quốc tế.

Hoan hô Chính phủ trước tình thế chủ quyền của Đất nước bị đe dọa đã thừa nhận danh chính cho Việt Nam Cộng Hòa theo đúng bản chất vốn có, thừa nhận VNDCCH không có quyền đối với hai quần đảo HS, TS trong thời kỳ 1954 – 1975 và điều đó cũng có nghĩa rằng thừa nhận sự ngang bằng của hai Nhà nước trong quan hệ quốc tế.

Vì vậy, đừng gọi Chính thể Việt Nam Cộng Hòa, sĩ quan, binh sĩ, công chức VNCH là ngụy nữa nhé.

24/5/2014

———————————

Ngày Hội Ngộ Nữ Quân Nhân QLVNCH Kỳ V, 24-5-2014 Tại Little Sàigòn, Miền Nam California

Tường trình : Hoàng Thụy Văn

Ảnh : H. Vương

Inline image 1

Ngày Hội Ngộ Nữ Quân Nhân QLVNCH Kỳ 5 diễn ra ngày 24 tháng 5 năm 2014 tại Little Saigon, miền Nam California. Đương kiêm Trưởng Đoàn Nữ Quân Nhân hải ngoại là cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn.  Bà hiện nay ở độ tuổi trên 80 và giữ trọng trách chỉ huy Hội HO Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH tại hải ngoại. Tối hôm nay cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn trong bài diễn văn với tư cách Trưởng Đoàn Nữ Quân Nhân QLVNCH hải ngoại cho biết như sau:

“… Có thể nói rằng hôm nay đây có sự xuất hiện của một QLVNCH thu nhỏ nhưng đầy khí thế, vì chúng tôi đã mời tất cả mọi thành phần các Quân Binh Chủng , Cơ Quan và Đơn Vị mà chị em NQN chúng tôi đã từng được thuyên chuyển đến làm việc. Và đặc biệt là NQN chúng tôi đã về họp mặt từ các nước Pháp, Đan Mạch, Hoà Lan, Canada và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.

Kính thưa quý vị, chúng tôi rất lấy làm hãnh diện trong niềm tự hào rằng NQN chúng tôi đã cùng anh em Nam Quân Nhân một thời hiến dâng tuổi trẻ cho đất nước Việt Nam thân yêu, cùng góp nhiều công sức và khả năng, như những viên gạch nhỏ, xây dựng một quân đội hùng mạnh bảo vệ an bình, tự do cho miền Nam Việt Nam, mà đến nay các nước đồng minh nói chung, và đồng bào Việt Nam nói riêng, đều công nhận và nuối tiếc. Do đó, lòng yêu nuớc, tình chiến hữu vẫn còn luân lưu trong dòng máu của chúng tôi cho đến cuối đời.

Gặp lại nhau trong buổi hội ngộ NQN hải ngoại kỳ 5 này, các niên trưởng, các chiến hữu và thân hữu đều một lòng hồi tưởng lại những tháng năm xưa, những gian nan ngoài chiến trận, những công tác trong văn phòng tham mưu, kỹ thuật thông tin tại các quân y viện, những công tác xã hội ở hậu phương và tiền tuyến, mọi việc nhất nhất đều có phương pháp hữu hiệu, có kỷ cương, có tình, có nghĩa.

Chúng ta đã cùng hy sinh cho tổ quốc, cùng chịu những thất bại khổ đau, nay ra hải ngoại, luôn sẵn sàng đến với nhau, chứng tỏ tình huynh đệ chi binh luôn gắn bó.

Nhân dịp này, cũng để cho giới trẻ và các con cháu chúng ta hiểu được các chú bác, cha mẹ, các anh chị đã sống như thế nào, để luôn nhớ đến cội nguồn, để cảm thấy, ngoài công việc sinh sống hằng ngày, phải có một lý tưởng, một trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp cho quê hương khi cần đến.

Xin cầu nguyện cho đất nước Việt Nam sớm được vãn hồi, thoát được chế độ độc tài Cộng sản đảng trị, tàn ác, dã man, dối trá, để các chiến hữu còn kẹt lại trong nước và đồng bào được sống cho ra sống trong một tương lai tươi sáng tốt đẹp.

Xin cầu chúc quý vị cùng chị em NQN và gia đình được vạn sự an lành, nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, hạnh phúc, mà không quên các NQN kém may mắn, cũng như các chiến hữu TPB tật nguyền bất hạnh ở quê nhà…”

Tham dự ngày hội ngộ này ngoài các cơ quan truyền thông báo chí trong vùng Orange County, hầu hết là hội đoàn đoàn thể quân đội đại diện cho QLVNCH như Nha Kỹ Thuật BTTM; Liên Hội u Chiến Sĩ; Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ; Trường Võ Bị Quốc Gia; Không Quân; Hải Quân, Thủy Quân Lục Chiến; Biệt Động Quân; Nhảy Dù; Pháo Binh; Thiết Giáp; Quân Y; Quân Cảnh; Cảnh Sát Quốc Gia; Võ Khoa Thủ Đức; Thiếu Sinh Quân; Liên Đoàn 81BCND;  

Đơn vị 101; Nữ Quân Nhân.

Cơ quan dân cử công quyền gồm Thị xã Westminster và Fountain Valley, Cộng đồng dân cử gồm các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, San Diego; Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California; Đài SET; Hội Đồng Hương Tây Ninh; Hội Hướng Đạo; các Hội Trung Học Gia Long, Trưng Vương; Hội Phật Giáo Đuốc Tuệ; Trung Tâm Văn Hoá Hồng Bàng…

Đoàn Nữ Quân Nhân là một thành phần của QLVNCH trước 1975. Sau ngày nước mất nhà tan, các chị em đã trôi dạt mỗi người một phương trời, cho dù làm dân ở nước nào tâm trí vẫn hướng về quê hương và cội nguồn của mình là người Việt Nam, đơn vị của mình là Đoàn Nữ Quân Nhân QLVNCH. Hơn lúc nào hết, kẻ tha hương đang hướng về quê Mẹ mong chờ một ngày không còn bóng Cộng sản đã gieo bao đau thương cho dân tộc để hoa Tự Do nở rộ trên đất nước Dân Chủ Việt Nam một ngày không xa.

Ngày nay ở hải ngoại, Hội HO Cứu Trợ TPB QP VNCH nhờ mọi người chung sức chung lòng mà kết quả nào cũng mỹ mãn mang đến niềm an ủi cho các anh em thương phế binh và các chị quả phụ niềm an ủi vô cùng, một tình huynh đệ chi binh sâu sắc. Tất cả mọi cố gắng thành tựu được phải kể đến công sức và thiện chí với tấm lòng thiết tha với đất nước dân tộc của những người dấn thân thiện nguyện trong hầu hết các hội đoàn đoàn thể đấu tranh cho đất nước Việt Nam có Tự Do Dân Chu không còn Cộng sản. Khi nói đến Đoàn Nữ Quân Nhân hôm nay cũng như Hội HO Cứu Trợ TPB QP VNCH, hẳn nhiên không phải chỉ một người làm nên nhưng người ta luôn nhắc đến tấm lòng và thiện chí của Trung Tá NQN Nguyễn Thị Hạnh Nhơn ở tuổi ngoài 80. Cầu chúc cho Bà có đủ sức khỏe trong suốt cuộc hành trình còn lại của cuộc đời Bà bằng với tâm hồn vị tha, tấm lòng nhân ái, và thần trí minh mẫn mà người đời nhận xét ở Bà để Bà luôn xứng đáng được Phật Trời phù hộ và Chúa Mẹ che chở trong suốt buổi hoàng hôn của cuộc đời mình. HTV

 
Inline image 1

Một màn chào kính của Ngày Hội Ngộ Nữ Quân Nhân 24-5-2014 tại Little Saigon, miền Nam California.
 
Inline image 2
 
Các chàng trai Võ Bị năm xưa nhất định phải có mặt ủng hộ Đoàn Nữ Quân Nhân trong ngày Hội Ngộ hôm nay.
 
Inline image 3
 
Trung Tá NQN Lưu Thị Huỳnh-Mai, nay trở thành một trong những tiền bối hiếm quý của Đoàn Nữ Quân Nhân QLVNCH. Quê hương bỏ lại đã 39 năm…
 
Inline image 4
 
Trung Tá NQN Nguyễn Thị Hạnh Nhơn đăng đàn.

Inline image 5
 
Inline image 6
 
Trung Tá NQN Nguyễn Thị Hạnh Nhơn sau bài diễn văn đã được Thiếu Tá NQN Hữu Lễ thay mặt Đoàn Nữ Quân Nhân tặng hoa danh dự.
 
Inline image 7
 
Niên Trưởng Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu được mời phát biểu.
 
Inline image 8
 
Giới trẻ thế hệ kế thừa được mời phát biểu: Thị Trưởng Tạ Đức Trí của Westminster, rồi lần lượt các dân cử gốc Việt của các thị xã trong vùng.
 
Inline image 9

Inline image 10
 
Inline image 11
 
BHC Hùng Sử Việt San Diego với “Lá Cờ Thiêng”, tác giả: Ca nhạc sĩ hưng ca Hoàng Tường. Nhạc và lời ca đã làm bừng lên sức sống của nhân dân trong nước dù cho người dân đang bị chế độ CSVN áp bức vì biểu thị lòng yêu nước của họ ngoài ý muốn của nhà cầm quyền. Bài ca cũng đã làm khơi dậy hào khí Diên Hồng, làm điên tiết nhóm lãnh đạo Hà Nội và làm bủn rủn tay chân bọn văn nô CSVN.
 
Inline image 12
 
Chụp hình lưu niệm với anh chị em tại một số bàn tiệc.
 
Inline image 13
 
với nhà báo Việt Mỹ Magazine.
 
Inline image 14
 
Chụp hình lưu niệm với CH BĐQ Nguyễn Minh Chánh.

Inline image 15

Chụp hình lưu niệm với NT. Nguyễn Văn Ức.
 
Inline image 16
 
Chụp hình lưu niệm với NT. Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân, cùng Trung tá NQN Huỳnh Mai.
 
Inline image 17
 
Inline image 18
 
BTC chụp hình lưu niệm.

Hình ảnh lưu niệm của Ngày Hội Ngộ NQN QLVNCH 27-5-2014 tại Little Saigon, miền Nam California tập trung tại link sau đây.

https://plus.google.com/photos/100800038531505182033/albums/6017938877871198033?banner=pwa

 

Quý vị, các bạn cũng có thể theo dõi bản tin phóng sự này trên website <tiengnoinguoivietquocgia.com> khi quý vị, các bạn bị mất hình ảnh khi chuyển tiếp qua email. Xin kính chào. 

HTV

Dười đây là một số tin tức, tài liệu, bài vở, hình ảnh, video liên hệ đến Nghị Quyết SJ 455 của TB Virgina với Nội Dung cũng vinh danh và ghi nhận sự ĐÓNG GÓP VÀ HY SINH CỦA QUÂN DÂN CÁN CHÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA.

1.- Khởi sự, tại Tiểu Bang Virginia, NS Dick Black đã vận động thành công cho sự ra đời của Nghị Quyết JR 455, Ngày Miền Nam Việt Nam để ghi nhận và vinh danh chính nghĩa cũng như sự hy sinh to lớn của Quân Dân Cán Chính VNCH trong cuộc chiến Việt Nam vào tháng 2 năm 2013.

Tuy nhiên vì ngôn ngữ của Nghị Quyết nhất là cái tên chính thức của Nghị Quyết không minh danh là Ngày Việt Nam Cộng Hòa nên có một số dư luận đã phản đối GS Nguyễn Ngọc Bích cũng như TNS Dick Black với nhiều lập luận khác nhau, khiến cho nhiều người  đã có lúc hoang mang, và không khí đấu tranh đã hơi bị “ô nhiễm” hoặc thiếu  lành mạnh dù là không đáng kể.

Xin mời qúi vị theo dõi các tin tức, bài vở dư luận trong cộng đồng về vấn đề này.

a)  Hội luận về Nghị Quyết SJ 455 tại Virginia trên Paltalk, diễn đàn Việt Nam Cộng Hòa và Hồn Nước.Net:

http://vietnamconghoa.us/binhluan/HoiLuanNQSJ455.htm


Lưỡng viện quốc Tiểu bang Virginia chấp thuận Nghị quyết 455, chọn ngày 30-4 là Ngày Nam Việt Nam
hay là Ngày Việt Nam Cộng Hòa

30/4 NĂM NAY, VIRGINIA ĐI ĐẦU TRONG VIỆC
CÔNG-NHẬN NGÀY NAM VIỆT-NAM
Tâm Việt

 Có lẽ không ít người trong chúng ta còn nhớ: Tại buổi chào cờ đầu năm ở Eden Center vào mồng 1 Tết Quý Tỵ (10 tháng 2-2013), một vị khách đến từ Richmond, thủ-phủ của Tiểu-bang Virginia, đã hết lòng ca tụng lòng quả cảm và sự can trường trong chiến-tranh của Quân-lực VNCH và nhất là binh-chủng Thủy-quân lục-chiến.  Phải nói, những lời phát biểu hôm đó của một bạn đồng-minh đã chiến-đấu lâu năm ở VN đã làm cho không ít các cựu-quân-nhân VN có mặt hôm đó ấm lòng.  Bởi nó không phải là một lời ca tụng đãi bôi của một chính-trị-gia đi tìm lá phiếu của chúng ta.  Nó đến từ một sĩ-quan TQLC đã hơn một lần vào sinh ra tử trong thời-gian ông ở VN, máy bay ông bay đã bốn lần bị trúng đạn phòng không của địch, và ngay trong một lần chạm súng ở dưới đất ông cũng bị thương và sau đó được huy-chương Purple Heart.

  TNS Tiểu Bang Virginia Richard H. “Dick” Black

 Chúng tôi đang nói đến Thượng-nghị-sĩ Tiểu-bang, ông Dick Black, một trong những người bạn tốt nhất của cộng-đồng chúng ta ở Richmond.  Ông rất quý những huynh đệ chi binh VNCH của ông mà ông không ngớt lời ca tụng vì ông đã từng sát vai chiến-đấu với họ.  Hôm đó, ông được chị Trần Mỹ Lan, một giáo-sư đại-học ở Virginia Commonwealth University, hướng-dẫn để đến với cộng-đồng chúng ta.  Được biết, chị Mỹ Lan cũng còn kiêm thêm chức giám-đốc điều hành của Hiệp-hội Thương mại Á-châu ở Virginia.

 Hôm đó, TNS Dick Black cũng tiết-lộ một tin vui đến cộng-đồng chúng ta.  Đó là sau một thời-gian dài vận-động của cộng-đồng VN ở Richmond do ông Phan Đức Tính đốc thúc và được sự yểm-trợ đắc lực của các thành-viên khác trong Hiệp-hội Thương mại của Chị Mỹ Lan, cuối cùng nghị-quyết công-nhận một Ngày Nam Việt-nam (mà ta cũng có thể nói gọn là Ngày VNCH) trong năm đã được dự-trù đưa ra bàn thảo trong Đại-nghị-viện (General Assembly) của tiểu-bang.  Và đúng như lời thông-báo của ông, ngày 21/2 Nghị-quyết của Lưỡng viện SJR455 đã được Thượng-viện thông qua và đến ngày hôm sau thì Hạ-viện Virginia cũng ủng-hộ luôn.

Ngày Quân Lực 19/6 – Ngày Chiến Sĩ Tự Do/Freedom Fighters Day  

Với quyết-định này, một lần nữa Virginia lại tỏ ra dẫn đầu trong các tiểu-bang ở Hoa-kỳ có những hành-động thật ân cần, thân thiện đối với cộng-đồng người Việt tự do.  Tại vì có lẽ ta cũng nên nhớ là chính Đại-nghị-viện Virginia đã công-nhận Ngày Quân Lực VNCH 19/6 làm Freedom Fighters Day (Ngày Chiến-sĩ Tự do) từ năm 2002 với SJR139.  Rồi đến ngày 15/4/2004, lại cũng Đại-nghị-viện Virginia thông qua một tu-chính-án cho Luật Tiểu-bang để công-nhận Cờ vàng ba sọc đỏ làm “Cờ di-sản của Người Mỹ gốc Việt” (tức Chương 970, đoạn 2.2-3310.2).  Một bà Dân-biểu Virginia, bà Leslie Byrne, cũng đã là một trong những người chính đỡ đầu cho Nghị-quyết lấy ngày 11/5 (ngày B.S. Nguyễn Đan Quế đưa ra tuyên-ngôn của Cao Trào Nhân Bản ở VN) làm Ngày Nhân-quyền VN hàng năm trên Quốc-hội Liên-bang.  Và nay, ta lại có Nghị-quyết lấy ngày 30/4 năm nay (2013) và những năm kế-tiếp làm Ngày Nam VN (hay còn gọi là Ngày VNCH).

 Như vậy, ta có thể thấy được rằng vị-thế của VNCH ngày càng được phục-hồi và công-nhận, ăn khớp với những sách vở (trong cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt) cũng như dư-luận ngày càng muốn trả lại danh-dự cho miền Nam và Quân-lực VNCH.  Có thể nói bản văn của Nghị-quyết SJR455 (được dịch toàn vẹn dưới đây) là một bản đúc kết khá gọn và đầy đủ về cuộc tranh đấu kiên cường của chúng ta trước tháng 4/1975 và sự thành công vượt bực của cộng-đồng chúng ta từ khi đặt chân lên nước này.  

Để đón nhận tin mừng này, các cộng-đồng VN ở Miền Đông đang rủ nhau về Richmond đi diễn hành ngày 27 tháng 4 tới đây–nhằm đánh dấu một mốc mới trong cuộc đấu tranh cho chính-nghĩa VN tự do.

 Bản Dịch Nghị Quyết 455
 
NIÊN-KHÓA 2013
NGHỊ-QUYẾT LƯỠNG VIỆN DO THƯỢNG-VIỆN KHỞI XƯỚNG SỐ 455
 
Chỉ-định ngày 30/4 năm 2013 và những năm kế-tiếp,
là Ngày Công NhậnNam Việt Nam ở Virginia
Được Thượng-viện đồng-thanh chấp thuận ngày 21/2/2013
Được Hạ-viện đồng-thanh chấp thuận ngày 22/2/2013
XÉT VÌ, những người Mỹ gốc Nam Việt Nam, một dân-tộc oai hùng và cần mẫn, hiện là nhóm người Mỹ gốc Á lớn thứ tư trên đất Mỹ; và

XÉT VÌ, một cuộc di-cư vĩ-đại của người Việt miền Nam đã sang Hoa-kỳ khi bạo-quyền cộng-sản chiếm xong Việt-nam Cộng-hòa sau ngày Sài-gòn thất thủ vào năm 1975; và

XÉT VÌ, cho đến phút chót, những binh sĩ trong Quân-lực VNCH đã kiên-cường chiến-đấu để bảo-vệ nền tự do của họ một cách tài-tình, táo-bạo và can-đảm, như trường-hợp Lữ-đoàn III Kỵ-binh QLVNCH đã chứng-minh sự dũng-cảm và tài-nghệ trong chiến-đấu đến độ được lãnh Huy-chương của Tổng-thống Hoa-kỳ dành cho một đơn-vị; và

XÉT VÌ, gần 60 nghìn chiến-sĩ Hoa-kỳ đã hy-sinh trong Chiến-tranh VN và 224 nghìn binh sĩ QLVNCH đã nằm xuống để bảo-vệ quốc gia của họ; và

XÉT VÌ, mặc dầu sự hy-sinh của người Mỹ rất to lớn ở VN, một số trận chiến khắc nghiệt nhất–kể cả cuộc chiến dã-man sau khi Hoa-kỳ đã rút khỏi VN–đã được gánh vác chủ-yếu bởi các đồng-minh Nam Việt Nam của chúng ta; và

XÉT VÌ, cuộc Tổng-công-kích Tết Mậu-thân 1968 của CS là nhằm bẻ gãy ý-chí chống lại CS của quân dân Miền Nam, Quân-lực VNCH đã chống trả quyết-liệt, và không một đơn-vị nào bỏ chạy hay tan hàng; thật vậy, đến ngay cảnh-sát cũng hăng say chiến-đấu, dùng súng lục chống lại quân chính-quy của địch được võ-trang đầy đủ; và

XÉT VÌ, cùng với bộ-binh, thủy-quân, không-quân, và TQLC Hoa-kỳ, Quân-lực VNCH đã tận-diệt bộ-đội du-kích của Việt-Cộng, loại-trừ hẳn thành-phần này ra như một binh-đội còn có khả-năng chiến-đấu trong phần còn lại của cuộc chiến; và

XÉT VÌ, hầu hết các đơn-vị chiến-đấu của Hoa-kỳ đã rời VN vào năm 1972, các đơn-vị QLVNCH đã tiếp-tục chiến-đấu rất hào-hùng chỉ với một sự giúp đỡ tối-thiểu của Mỹ, đánh bại cuộc Tổng-công-kích Mùa Hè Đỏ Lửa năm ấy, một cuộc xâm-lăng quy-mô và quy-ước trên toàn miền, có chiến-xa T-54 của Liên-Xô dẫn đường; và

XÉT VÌ, chính chiến-thắng của QLVNCH vào Mùa Hè Đỏ Lửa đã buộc Bắc-Việt phải chấp nhận kết-thúc chiến-tranh qua thương thảo; và

XÉT VÌ, tiếc thay, vào năm 1974 Hoa-kỳ đã rút cầu bằng cách giảm gần hết yểm-trợ quân-sự, kể cả không-lực, cắt nghiêm-trọng việc cung-cấp dầu xăng và đạn-dược cho Quân-lực VNCH–giờ đây bị bóp nghẹt bởi thiếu hết quân-trang quân-cụ trong khi chiến-xa và pháo-đài chỉ được phát một số-lượng rất nhỏ đầu đạn, có khi xuống đến vài quả trong một ngày, thậm chí đến các bộ truyền tin cũng không cả có pin để xử dụng; và

XÉT VÌ, việc thắt chặt các đường dây tiếp-tế cho Quân-lực VNCH đã làm suy sụp tinh-thần và khả-năng chiến-đấu của họ, làm cho việc chiến-đấu hữu hiệu của ngay những đơn-vị can trường nhất của Miền Nam cũng không thể thực-hiện được trước cuộc xâm-lăng chót của quân Bắc-Việt, vào lúc đó vẫn được cung-cấp đầy đủ bởi đồng-minh Trung-Cộng và Liên-Xô của họ; và

XÉT VÌ, bởi tất cả mọi người có liên-hệ với Mỹ hay chính-quyền VNCH rất lo ngại về viễn-ảnh trả thù tệ-hại của CS nên vào phút chót, trong khi quân-đội CS tràn xuống miền Nam vào mùa Xuân năm 1975, 125 nghìn nhân-viên then chốt của VNCH đã được không-vận từ Miền Nam sang các trại tỵ nạn ở Hoa-kỳ; và

XÉT VÌ, ngay trong lúc binh lính Mỹ và nhân-viên Sứ-quán Hoa-kỳ được trực-thăng đến đón thì có những bà mẹ VN kinh hãi ném ngay con mình vào tay những người hoàn-toàn xa lạ, chỉ để mong làm sao cho con mình thoát được cảnh tắm máu sắp xảy ra; và

XÉT VÌ, chế-độ kinh-hoàng xuất hiện gần như tức-khắc nên người Việt miền Nam đã trong tuyệt-vọng trốn chạy bạo-quyền sát sinh CS, đưa đến khoảng 2 triệu người đã tìm cách trốn khỏi “thiên-đường nhân-dân” do CS Bắc-Việt hứa hẹn; và

XÉT VÌ, đi bằng những con thuyền mỏng manh, chặt nứt, rất nhiều người miền Nam đã liều lĩnh ra khơi, đi vào sóng gió bão táp của Biển Đông, đem lại cái chết của hàng trăm ngàn người bị lật thuyền, chìm xuống đáy đại-dương; mặc dầu vậy, những con số khổng-lồ người Việt miền Nam vẫn tiếp-tục ra đi từ năm 1975 đến giữa thập niên 1980; và

XÉT VÌ, cũng bắt đầu từ 1975 và kéo dài hàng thập niên sau đó, hơn một triệu người miền Nam–đặc-biệt là các cựu-sĩ-quan và công-chức chính-phủ–bị đưa vào các trại tập trung mà được gọi một cách hiền lành là các trại “học tập cải tạo,” nơi đó nhiều ngàn người đã bị “cải tạo” đến chết luôn; và

XÉT VÌ, những trại tập trung của CS được nổi tiếng qua các chế-độ khổ-sai tàn-bạo, nhồi sọ về chính-trị, và những nhiệm-vụ chết người như đi chân đất dò mìn, không hề qua những thủ-tục cáo buộc tội-trạng hay xét xử trước tòa án; và

XÉT VÌ, những điều-kiện trong trại tệ hại đến mức nhiều người sống sót cho rằng gần một phần ba các tù-binh đã chết trong thời-gian bị cầm tù; và

XÉT VÌ, con số di-cư của người Việt miền Nam sang Hoa-kỳ lên tới đỉnh-điểm vào năm 1992 khi, sau hàng thập niên bị tra tấn, nhiều người sống sót từ các trại tập trung nói trên cuối cùng mới được thả ra và bảo trợ bởi gia-đình họ sang xứ này; và

XÉT VÌ, sau khi chịu cực-hình qua nhiều năm khổ đau và ngược-đãi không thể tưởng-tượng nổi, những người miền Nam đã trốn được khỏi quê hương đã tỏ ra tài-năng và thông minh vượt bực để trở thành một nhóm người dám vào thương-trường và tìm đường thăng-tiến, giải-quyết chóng vánh những bước đầu nghèo khó sau khi đến Hoa-kỳ; và

XÉT VÌ, ngày nay, 82 phần trăm người Việt miền Nam có mặt ở Hoa-kỳ là những người sinh trưởng ở đây hay là người đã có quốc-tịch Hoa-kỳ, một tỷ-lệ rất cao trong mọi nhóm di-dân có quốc-tịch; và

XÉT VÌ, qua nhiều thập niên, những người Mỹ yêu nước gốc Nam Việt Nam này đã đóng góp đáng kể vào nước Mỹ với trí-tuệ, tài-năng, quyết-tâm và lòng trung-thành của họ, với không ít con em đang phục-vụ một cách hãnh-diện trong Quân-lực Hoa-kỳ; do đó, 

Thượng-viện QUYẾT-NGHỊ, với sự đồng-thuận của Hạ-viện,

Là Đại-nghị-viện Virginia sẽ lấy ngày 30 tháng Tư 2013 và cùng ngày này trong những năm kế-tiếp, làm Ngày Công Nhận Nam Việt Nam ở Virginia; và

QUYẾT-NGHỊ TIẾP,

Là Thư-ký Thượng-viện chuyển một bản của Nghị-quyết này tới Hiệp-hội Thương mại Á-châu ở Virginia và Nghị-hội Toàn-quốc Người Việt tại Hoa-kỳ đặng cho những thành-viên của hai tổ-chức này được biết về quyết-định của Đại-nghị-viện Virginia về vấn-đề này; và

CUỐI CÙNG QUYẾT-NGHỊ,
Là Thư-ký Thượng-viện đưa việc chỉ-định ngày này lên Trang Nhà Điện Tử của Đại-nghị-viện Virginia.

Nguyễn Ngọc Bích dịch

Springfield, VA

b) Của Người Lính Già Oregeon (http://hon-viet.co.uk/KimThanh_VeNghiQuyet455.htm )

 

Về Nghị quyết 455

Thưa quý vị, quý bạn,

Đã mấy bữa rồi, Người Lính Già Oregon tôi lắng nghe những tiếng nói của các đồng hương phản kháng, cũng như đồng thuận, với nghị quyết 455 (SJ Resolution 455) của Quốc Hội Tiểu bang Virginia. Tôi đã đi tìm đọc nguyên văn bản tiếng Anh và bản dịch của GS Nguyễn Ngọc Bích, hôm nay mới có được trong tay, và mạo muội góp ý kiến như sau:

1) Về SJ Resolution 455, tự nó, không có gì sai trái, ngược lại, rõ ràng, có mỹ ý vinh danh quân dân VNCH và những người Việt tỵ nạn hải ngoại nói chung.

Tuy nhiên, nếu đọc kỹ, người ta sẽ thấy giữa hàng chục cái XÉT VÌ (Whereas) mà ai cũng quá biết và QUYẾT ĐỊNH (Be it resolved) không có ăn nhập gì với nhau. Ấy là chưa nói lối hành văn rườm rà với những chi tiết (xe tăng Liên Xô T-54, những bà mẹ Nam Việt Nam vào ngày 30/4 hoảng sợ giao con cho người lạ v.v…), những con số (lính Mỹ và VNCH chết) không cần thiết, không theo cung cách của một Nghị quyết gẫy gọn, chắc nịch, đanh thép.

Đúng ra, nội dung bản nghị quyết 455 ấy phải được xem như một trang lịch sử mini về chiến tranh Việt Nam dùng để mở mắt người Mỹ phản chiến hoặc chưa biết rõ về chiến tranh Việt Nam, còn nội dung đúng sai chưa tính. Vì sao?

Vì, nói theo kiểu bình dân, đó là một tô canh thập cẩm, trong đó người ta múc ra đủ cả, từ sự chiến đấu dũng cảm của QLVNCH đến Tết Mậu Thân, Mùa hè đỏ lửa, đến hiệp ước hòa bình, đến việc Mỹ rút lui, đến các thuyền nhân hốt hoảng bỏ nước ra đi, đến các sĩ quan tù nhân cải tạo, đến sự thành công của di dân Việt Nam v.v… Đủ cả, trừ sự phản bội của Mỹ tại Việt Nam do Nixon và tên lưu manh Kissinger đạo diễn, toa rập với Cộng sản Miền Bắc để phế bỏ Miền Nam. Đủ cả, để cuối cùng, Quốc hội Virginia đi đến quyết định vô duyên, lảng xẹt tuyên bố ngày 30/4 là Ngày Công Nhận Nam Việt Nam ở Virginia (South Vietnamese Recognition Day in Virginia). Nếu gọi là Ngày Chiến Tranh Việt Nam nghe còn có lý hơn, vì những cái XÉT VÌ kể trên có tầm vóc quốc gia Hoa Kỳ hơn là một tiểu bang nhỏ bé Virginia.

GS  Nguyễn Ngọc Bích

2) Vấn đề là: tại sao những người Việt Nam liên hệ lại vô cảm, nếu không nói là đần độn, đến độ xúi dại Quốc hội Virginia, qua tay ông Dick Black (là người đã chiến đấu tại Việt Nam, hơn ai hết phải hiểu nỗi uất hận của quân dân Miền Nam), chọn Ngày Quốc Hận 30/4 mỗi năm làm Ngày Công Nhận Nam Việt Nam ở Virginia? Đâu cần phải lấy ngày nào, 26/10 hay 1/11. Trừ những ngày lễ của Việt Cộng, nếu ngay tình thì lấy ngày nào mà chả được, chẳng hạn ngày Quốc hội Virginia ký Nghị quyết 455 ấy, hoặc ngày chính quyền Ford đồng ý tiếp nhận những thuyền nhân Việt Nam đầu tiên tới Mỹ? Nhưng đụng đến ngày tưởng niệm 30/4, bây giờ trở thành ngày giỗ đất nước linh thiêng, của quân dân Miền Nam, là không được, là cấm kỵ, là gian tà, là bất thường. Bị thiên hạ chửi cũng đáng đời thôi. Vì sao?

Vì lấy chính ngày 30/4 là trúng kế Việt Cộng và chọc giận những nạn nhân của Việt Cộng. Chúng ta không cần Quốc hội Virginia công nhận hay không công nhận Ngày Nam Việt Nam, hay ngày gì gì đi nữa. Chúng ta chỉ muốn Virginia, nước Mỹ và cả thế giới công nhận ngày 30/4 là ngày Miền Nam bị mất vào tay Cộng sản Bắc Việt tiếp theo sự lật lọng của đồng minh Mỹ. Thế thôi. Đó là, dĩ nhiên, ngày Quốc Hận của chúng ta, những người không thể sống chung với lũ VC bạo tàn, phải bỏ nước ra đi tỵ nạn, còn người Mỹ xem đó là ngày Quốc Hận hay không là chuyện của họ, chúng ta không đòi hỏi, bắt buộc.

Mỗi năm, trong nước, Việt Cộng tổ chức rầm rộ ăn mừng “chiến thắng” lật đổ “Mỹ-Ngụy”, thống nhất quốc gia, cờ xí ngợp trời, kể công lao (ảo tưởng, vì nếu Mỹ không phản bội mở cửa rước bọn cướp vào nhà?) của tên Hồ tặc gian ác, của Đảng Cộng Phỉ bạo tàn, trong khi đó, chúng ra lệnh cho tay sai ngoài nước vận động đồng bào bỏ Ngày Quốc Hận, ba chữ mà chúng vô cùng dị ứng, trong mục đích dụ dỗ và lừa bịp một số đồng hương suốt đời ngây thơ với chiêu bài hòa hợp hòa giải dân tộc, gồm những trí thức, ca nhạc sĩ và những thương gia v.v… đã bán linh hồn cho quỷ sứ. Quốc hội Virginia lấy ngày ấy để vinh danh quân dân Miền Nam có thể bị VC vốn rất lưu manh, láu cá nhận vơ là chung vui với chúng nó, biết đâu?

Có một dạo, Việt Cộng, qua tay sai, muốn biến Ngày Quốc Hận thành Ngày Thuyền Nhân, nhưng không thành. Hoặc cho tay sai, Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, thuộc Nhóm Thông Luận ở Paris, tháng 4 năm 2012, viết bài “Hội chứng 30/4”, đề nghị dẹp bỏ Ngày Quốc Hận (đã bị NLGO viết bài phản pháo dữ dội). Bây giờ nhờ Dick Black và Quốc Hội Virginia biến thành Ngày Công Nhận Nam Việt Nam ở Virginia. Âm mưu đó mới thực sự là lý do khiến Người Việt quốc gia hải ngoại nổi giận, phản đối Nghị quyết 455 và việc làm của một số đồng hương Virginia, vô tình hay hữu ý làm lợi choViệt Cộng trong việc thực thi Nghị quyết 36 của chúng.

Tôi vừa nói những kẻ đề nghị và hoàn thành Nghị quyết 455 lấy ngày 30/4 làm Ngày Công Nhận Nam Việt Nam ở Virginia là vô cảm hay đần độn, bởi vì cứ tưởng tượng ai đó cắc cớ, hoặc nổi cơn khùng, đề nghị Do Thái lấy ngày tưởng niệm nạn nhân Đức quốc xã (Holocaust) hàng năm làm Ngày Do Thái, hay đề nghị dân Pháp lấy ngày Hitler chiếm đóng Paris làm Ngày Pháp quốc, sẽ thấy dân chúng Do Thái hay Pháp lên tiếng phẫn nộ như thế nào? Ngay trong gia đình, có ai dám lấy đúng ngày giỗ cha mẹ, ông bà để mở tiệc ăn mừng đứa con tốt nghiệp đại học, hoặc kỷ niệm 50 năm ngày cưới?

3) Có năm điều XÉT VÌ (2 đầu tiên và 3 cuối cùng) đã mở cho tôi chìa khóa bắt gặp mưu đồ của những kẻ đề nghị và thảo giùm Nghị quyết 455 này cho ông Dick Black:

WHEREAS, South Vietnamese Americans, a proud, industrious people, make up the fourth-largest group of Asian Americans in the United States; and

WHEREAS, a South Vietnamese mass immigration to the United States began when communist tyranny swept the former Republic of Vietnam after the fall of Saigon in 1975; and

[…]

WHEREAS, after persevering through unimaginable brutality and suffering, the South Vietnamese who escaped their homeland demonstrated admirable talent and intellect; they became an entrepreneurial, upwardly mobile group, whose poverty rate rapidly declined after their arrival in the United States; and

WHEREAS, today, 82 percent of the South Vietnamese in the United States are native-born or naturalized citizens, an exceptionally high portion of American citizenship for any immigrant group; and

WHEREAS, for several decades, South Vietnamese American patriots have contributed to the United States with intellect, skill, loyalty, and determination; many have served proudly in the Armed Forces of the United States;

(bản dịch của GS Nguyễn Ngọc Bích)

XÉT VÌ, những người Mỹ gốc Nam Việt Nam, một dân-tộc oai hùng và cần mẫn, hiện là nhóm người Mỹ gốc Á lớn thứ tư trên đất Mỹ; và

XÉT VÌ, một cuộc di-cư vĩ-đại của người Việt miền Nam đã sang Hoa-kỳ khi bạo-quyền cộng-sản chiếm xong Việt-nam Cộng-hòa sau ngày Sài-gòn thất thủ vào năm 1975; và

[…]

XÉT VÌ, sau khi chịu cực-hình qua nhiều năm khổ đau và ngược-đãi không thể tưởng-tượng nổi, những người miền Nam đã trốn được khỏi quê hương đã tỏ ra tài-năng và thông minh vượt bực để trở thành một nhóm người dám vào thương-trường và tìm đường thăng-tiến, giải-quyết chóng vánh những bước đầu nghèo khó sau khi đến Hoa-kỳ; và 

XÉT VÌ, ngày nay, 82 phần trăm người Việt miền Nam có mặt ở Hoa-kỳ là những người sinh trưởng ở đây hay là người đã có quốc-tịch Hoa-kỳ, một tỷ-lệ rất cao trong mọi nhóm di-dân có quốc-tịch; và

XÉT VÌ, qua nhiều thập niên, những người Mỹ yêu nước gốc Nam Việt Nam này đã đóng góp đáng kể vào nước Mỹ với trí-tuệ, tài-năng, quyết-tâm và lòng trung-thành của họ, với không ít con em đang phục-vụ một cách hãnh-diện trong Quân-lực Hoa-kỳ;

Rõ ràng năm điều XÉT VÌ này có mục đích tôn vinh những thành công và đóng góp của di dân và con cháu di dân Việt Nam, nay trở thành “South Vietnamese Americans”, tức người Mỹ gốc Nam Việt Nam, tại Virginia, cũng tốt thôi. Trong số có hai người được nêu danh tánh trên Mạng đã tích cực góp công trong việc thành lập Ngày Công Nhận Nam Việt Nam ở Virginia. Đó là ông Phan Đức Tính và bà Trần Mỹ Lan thuộc Hiệp hội Thương mại Á Châu Virginia, mà qua 5 XÉT VÌ ấy muốn vinh danh chính mình và đồng nghiệp. Nói đến thương mại là nói đến lợi lộc, tiền bạc, bất kể hậu quả chính trị, bất kể, nếu cần, bắt tay hoặc “ngủ với kẻ thù” (sleeping with the enemy). Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là người chống Cộng, ai cũng biết, nhưng tôi đoán, ông tính tình dễ dãi, lịch sự, và cả nể có thể đã bị hai người trong Hiệp hội Thương mại và con buôn lợi dụng tên tuổi, thế thôi. Tôi lại càng không nghĩ, trái với tác giả Lão Móc trong một bài viết, rằng đây là thủ đoạn của đảng Việt Tân, mà tôi thấy gồm toàn một bọn chết nhát, và như vậy vô tình đề cao Việt Tân quá đáng.

Một điều nữa: tôi có đọc một tin lâu rồi trên Mạng cho biết rằng Virginia, tháng 3 năm 2010, đã tiếp nhận, huấn luyện một toán Công An Đường Biển VC (Vietnam Marine Police) tại US Coast Guard Training Center ở Yorktown (xin lên internet, đánh chữ Virginia, Police training, mở Wikipedia). Nếu như vậy thì âm mưu xóa bỏ Ngày Quốc Hận 30/4 tại Virginia cũng dễ hiểu thôi, không làm ai ngạc nhiên.

4) Biết được sự thật về cái gọi là SJ Resolution 455 của Quốc hội Virginia, và không thể làm gì được để thay đổi nữa, như GS Nguyễn Ngọc Bích đã viết trong thư mới nhất cho LS Lê Duy San và TS Hồng Lĩnh, chúng ta còn một cách để bày tỏ lập trường: không chấp nhận SJ Resolution 455 kỳ cục đó bằng cách không tham dự vào buổi tiếp nhận nó. Nghĩa là quên nó, hoặc xem nó chỉ có giá trị cho những thương gia và con buôn Mỹ và Việt tại Virginia. Và tiếp tục viết thư cho Quốc hội Virginia vạch cho họ thấy việc làm sai trái vô tình của họ khi lấy ngày Quốc Hận 30/4 làm vinh danh Ngày Nam Việt Nam, nhưng thực chất là vinh danh những người Mỹ gốc Việt, South Vietnamese Americans, thành công tại Virginia.

Portland, 12/4/2013

Mùa Quốc Hận

Kim Thanh

Người Lính Già Oregon

___________________________________________________

Nghị Quyết 455

NIÊN-KHÓA 2013

NGHỊ-QUYẾT LƯỠNG VIỆN DO THƯỢNG-VIỆN KHỞI XƯỚNG SỐ 455

Chỉ-định ngày 30/4 năm 2013 và những năm kế-tiếp, là Ngày Công Nhận

Nam Việt Nam ở Virginia

 

Được Thượng-viện đồng-thanh chấp thuận ngày 21/2/2013

Được Hạ-viện đồng-thanh chấp thuận ngày 22/2/2013

 

XÉT VÌ, những người Mỹ gốc Nam Việt Nam, một dân-tộc oai hùng và cần mẫn, hiện là nhóm người Mỹ gốc Á lớn thứ tư trên đất Mỹ; và

XÉT VÌ, một cuộc di-cư vĩ-đại của người Việt miền Nam đã sang Hoa-kỳ khi bạo-quyền cộng-sản chiếm xong Việt-nam Cộng-hòa sau ngày Sài-gòn thất thủ vào năm 1975; và

XÉT VÌ, cho đến phút chót, những binh sĩ trong Quân-lực VNCH đã kiên-cường chiến-đấu để bảo-vệ nền tự do của họ một cách tài-tình, táo-bạo và can-đảm, như trường-hợp Lữ-đoàn III Kỵ-binh QLVNCH đã chứng-minh sự dũng-cảm và tài-nghệ trong chiến-đấu đến độ được lãnh Huy-chương của Tổng-thống Hoa-kỳ dành cho một đơn-vị; và

XÉT VÌ, gần 60 nghìn chiến-sĩ Hoa-kỳ đã hy-sinh trong Chiến-tranh VN và 224 nghìn binh sĩ QLVNCH đã nằm xuống để bảo-vệ quốc gia của họ; và

XÉT VÌ, mặc dầu sự hy-sinh của người Mỹ rất to lớn ở VN, một số trận chiến khắc nghiệt nhất–kể cả cuộc chiến dã-man sau khi Hoa-kỳ đã rút khỏi VN–đã được gánh vác chủ-yếu bởi các đồng-minh Nam Việt Nam của chúng ta; và

XÉT VÌ, cuộc Tổng-công-kích Tết Mậu-thân 1968 của CS là nhằm bẻ gãy ý-chí chống lại CS của quân dân Miền Nam, Quân-lực VNCH đã chống trả quyết-liệt, và không một đơn-vị nào bỏ chạy hay tan hàng; thật vậy, đến ngay cảnh-sát cũng hăng say chiến-đấu, dùng súng lục chống lại quân chính-quy của địch được võ-trang đầy đủ; và

XÉT VÌ, cùng với bộ-binh, thủy-quân, không-quân, và TQLC Hoa-kỳ, Quân-lực VNCH đã tận-diệt bộ-đội du-kích của Việt-Cộng, loại-trừ hẳn thành-phần này ra như một binh-đội còn có khả-năng chiến-đấu trong phần còn lại của cuộc chiến; và

XÉT VÌ, hầu hết các đơn-vị chiến-đấu của Hoa-kỳ đã rời VN vào năm 1972, các đơn-vị QLVNCH đã tiếp-tục chiến-đấu rất hào-hùng chỉ với một sự giúp đỡ tối-thiểu của Mỹ, đánh bại cuộc Tổng-công-kích Mùa Hè Đỏ Lửa năm ấy, một cuộc xâm-lăng quy-mô và quy-ước trên toàn miền, có chiến-xa T-54 của Liên-Xô dẫn đường; và

XÉT VÌ, chính chiến-thắng của QLVNCH vào Mùa Hè Đỏ Lửa đã buộc Bắc-Việt phải chấp nhận kết-thúc chiến-tranh qua thương thảo; và

XÉT VÌ, tiếc thay, vào năm 1974 Hoa-kỳ đã rút cầu bằng cách giảm gần hết yểm-trợ quân-sự, kể cả không-lực, cắt nghiêm-trọng việc cung-cấp dầu xăng và đạn-dược cho Quân-lực VNCH–giờ đây bị bóp nghẹt bởi thiếu hết quân-trang quân-cụ trong khi chiến-xa và pháo-đài chỉ được phát một số-lượng rất nhỏ đầu đạn, có khi xuống đến vài quả trong một ngày, thậm chí đến các bộ truyền tin cũng không cả có pin để xử dụng; và

XÉT VÌ, việc thắt chặt các đường dây tiếp-tế cho Quân-lực VNCH đã làm suy sụp tinh-thần và khả-năng chiến-đấu của họ, làm cho việc chiến-đấu hữu hiệu của ngay những đơn-vị can trường nhất của Miền Nam cũng không thể thực-hiện được trước cuộc xâm-lăng chót của quân Bắc-Việt, vào lúc đó vẫn được cung-cấp đầy đủ bởi đồng-minh Trung-Cộng và Liên-Xô của họ; và

XÉT VÌ, bởi tất cả mọi người có liên-hệ với Mỹ hay chính-quyền VNCH rất lo ngại về viễn-ảnh trả thù tệ-hại của CS nên vào phút chót, trong khi quân-đội CS tràn xuống miền Nam vào mùa Xuân năm 1975, 125 nghìn nhân-viên then chốt của VNCH đã được không-vận từ Miền Nam sang các trại tỵ nạn ở Hoa-kỳ; và

XÉT VÌ, ngay trong lúc binh lính Mỹ và nhân-viên Sứ-quán Hoa-kỳ được trực-thăng đến đón thì có những bà mẹ VN kinh hãi ném ngay con mình vào tay những người hoàn-toàn xa lạ, chỉ để mong làm sao cho con mình thoát được cảnh tắm máu sắp xảy ra; và

XÉT VÌ, chế-độ kinh-hoàng xuất hiện gần như tức-khắc nên người Việt miền Nam đã trong tuyệt-vọng trốn chạy bạo-quyền sát sinh CS, đưa đến khoảng 2 triệu người đã tìm cách trốn khỏi “thiên-đường nhân-dân” do CS Bắc-Việt hứa hẹn; và

XÉT VÌ, đi bằng những con thuyền mỏng manh, chặt nứt, rất nhiều người miền Nam đã liều lĩnh ra khơi, đi vào sóng gió bão táp của Biển Đông, đem lại cái chết của hàng trăm ngàn người bị lật thuyền, chìm xuống đáy đại-dương; mặc dầu vậy, những con số khổng-lồ người Việt miền Nam vẫn tiếp-tục ra đi từ năm 1975 đến giữa thập niên 1980; và

XÉT VÌ, cũng bắt đầu từ 1975 và kéo dài hàng thập niên sau đó, hơn một triệu người miền Nam–đặc-biệt là các cựu-sĩ-quan và công-chức chính-phủ–bị đưa vào các trại tập trung mà được gọi một cách hiền lành là các trại “học tập cải tạo,” nơi đó nhiều ngàn người đã bị “cải tạo” đến chết luôn; và

XÉT VÌ, những trại tập trung của CS được nổi tiếng qua các chế-độ khổ-sai tàn-bạo, nhồi sọ về chính-trị, và những nhiệm-vụ chết người như đi chân đất dò mìn, không hề qua những thủ-tục cáo buộc tội-trạng hay xét xử trước tòa án; và

XÉT VÌ, những điều-kiện trong trại tệ hại đến mức nhiều người sống sót cho rằng gần một phần ba các tù-binh đã chết trong thời-gian bị cầm tù; và

XÉT VÌ, con số di-cư của người Việt miền Nam sang Hoa-kỳ lên tới đỉnh-điểm vào năm 1992 khi, sau hàng thập niên bị tra tấn, nhiều người sống sót từ các trại tập trung nói trên cuối cùng mới được thả ra và bảo trợ bởi gia-đình họ sang xứ này; và

XÉT VÌ, sau khi chịu cực-hình qua nhiều năm khổ đau và ngược-đãi không thể tưởng-tượng nổi, những người miền Nam đã trốn được khỏi quê hương đã tỏ ra tài-năng và thông minh vượt bực để trở thành một nhóm người dám vào thương-trường và tìm đường thăng-tiến, giải-quyết chóng vánh những bước đầu nghèo khó sau khi đến Hoa-kỳ; và

XÉT VÌ, ngày nay, 82 phần trăm người Việt miền Nam có mặt ở Hoa-kỳ là những người sinh trưởng ở đây hay là người đã có quốc-tịch Hoa-kỳ, một tỷ-lệ rất cao trong mọi nhóm di-dân có quốc-tịch; và

XÉT VÌ, qua nhiều thập niên, những người Mỹ yêu nước gốc Nam Việt Nam này đã đóng góp đáng kể vào nước Mỹ với trí-tuệ, tài-năng, quyết-tâm và lòng trung-thành của họ, với không ít con em đang phục-vụ một cách hãnh-diện trong Quân-lực Hoa-kỳ; do đó,

Thượng-viện QUYẾT-NGHỊ, với sự đồng-thuận của Hạ-viện,

Là Đại-nghị-viện Virginia sẽ lấy ngày 30 tháng Tư 2013 và cùng ngày này trong những năm kế-tiếp, làm Ngày Công Nhận Nam Việt Nam ở Virginia; và

QUYẾT-NGHỊ TIẾP,

Là Thư-ký Thượng-viện chuyển một bản của Nghị-quyết này tới Hiệp-hội Thương mại Á-châu ở Virginia và Nghị-hội Toàn-quốc Người Việt tại Hoa-kỳ đặng cho những thành-viên của hai tổ-chức này được biết về quyết-định của Đại-nghị-viện Virginia về vấn-đề này; và

CUỐI CÙNG QUYẾT-NGHỊ,

Là Thư-ký Thượng-viện đưa việc chỉ-định ngày này lên Trang Nhà Điện Tử của Đại-nghị-viện Virginia.

Nguyễn Ngọc Bích dịch

Springfield, VA

Đêm 28-29 tháng 3, 2013

SENATE JOINT RESOLUTION NO. 455

  Offered February 19, 2013 Designating April 30, in 2013 and in each succeeding year, as South Vietnamese

Recognition Day in Virginia. ———-

Patrons– Black, Alexander, Barker, Blevins, Carrico, Colgan, Deeds, Ebbin, Edwards, Favola, Garrett, Hanger, Herring, Howell, Locke, Lucas, Marsden, Marsh, Martin, McWaters, Miller, Newman, Northam, Obenshain, Petersen, Puckett, Puller, Reeves, Ruff, Smith, Stanley, Stuart, Vogel, Wagner and Watkins; Delegates: Anderson, Bell, Robert B., Byron, Cole, Cosgrove, Cox, M.K., Dudenhefer, Farrell, Gilbert, Greason, Hugo, Iaquinto, Ingram, Keam, Kilgore, Knight, Landes, Lingamfelter, Marshall, R.G., Massie, Miller, O’Bannon, O’Quinn, Plum, Poindexter, Ramadan, Scott, J.M., Tata, Ware, O., Ware, R.L., Watson, Watts, Webert, Wilt and Yancey

———- Unanimous consent to introduce ———- Referred to Committee on Rules ———-

WHEREAS, South Vietnamese Americans, a proud, industrious people, make up the fourth-largest group of Asian Americans in the United States; and

WHEREAS, a South Vietnamese mass immigration to the United States began when communist tyranny swept the former Republic of Vietnam after the fall of Saigon in 1975; and

WHEREAS, to the very end, soldiers of the Army of the Republic of Vietnam (ARVN) fought valiantly, defending their freedom with skill, daring, and gallantry; the ARVN 3rd Cavalry Regiment, for example, demonstrated such skill and heroism in battle that it was awarded the coveted United States Presidential Unit Citation; and

WHEREAS, nearly 60,000 American fighters died in the Vietnam War and some 224,000 South Vietnamese troops also fell defending their nation; and

WHEREAS, although the American sacrifice in Vietnam was enormous, some of the most bitter combat—including the savage warfare after the United States’ withdrawal—was shouldered principally by our South Vietnamese allies; and

WHEREAS, the 1968 communist Tet Offensive was designed to crack South Vietnam’s will to resist, instead, South Vietnamese forces fought ferociously, and not a single unit collapsed or ran; indeed, even the police fought, turning pistols against heavily armed enemy regulars; and

WHEREAS, together with American soldiers, sailors, airmen, and Marines, the ARVN decimated the indigenous Viet Cong guerrillas, eliminating them as an effective fighting force for the remainder of the war; and

WHEREAS, most American units had left Vietnam by 1972, yet South Vietnamese units continued to perform remarkably well; with limited American help, they defeated North Vietnam’s all-out Easter Offensive, a massive conventional invasion led by Soviet T-54 tanks; and

WHEREAS, the Easter Offensive victory helped force North Vietnam to accept a negotiated end to the war; and

WHEREAS, sadly, in 1974 the United States withdrew most military support, including air power, severely restricting the flow of fuel and munitions to the ARVN; strangled by a lack of supplies, tanks and artillery pieces were allotted meager quantities of ammunition—sometimes just a few shells per day—and radios often had no batteries; and

WHEREAS, the strangulation of South Vietnamese supply lines destroyed morale and decimated combat power, making it impossible for even the bravest South Vietnamese troops to effectively defend against the final invasion by North Vietnamese soldiers; North Vietnam remained well supplied by its communist allies in China and the Soviet Union; and

WHEREAS, everyone with ties to the Americans or the government of the Republic of Vietnam feared the threatened communist reprisals; as communist forces overran the South during the spring of 1975, 125,000 key South Vietnamese personnel were airlifted from South Vietnam to refugee centers in the United States; and

WHEREAS, as American troops and embassy staff were evacuated by waiting aircraft, terrified South Vietnamese mothers thrust their babies into the hands of complete strangers, hoping their offspring might somehow survive the approaching bloodbath; and

WHEREAS, the promised reign of terror quickly emerged and the South Vietnamese desperately fled the murderous tyranny of the communists; roughly two million South Vietnamese fled to escape North Vietnam’s promised “people’s paradise”; and

WHEREAS, launching small, crowded sampans, many South Vietnamese sailed into the vast, treacherous waters of the South China Sea, where hundreds of thousands drowned in the escape attempt; the South Vietnamese continued to flee their county in huge numbers from 1975 until the mid-1980s; and

WHEREAS, beginning in 1975 and for decades afterwards, well over one million South Vietnamese—especially former military officers and government employees—were imprisoned in communist concentration camps; these were euphemistically called “reeducation camps,” where many thousands of South Vietnamese were “educated” to their deaths; and

WHEREAS, the communist concentration camps were characterized by brutal forced labor, political indoctrination, and deadly assignments like human mine clearing; there were no formal charges or trials; and

WHEREAS, the conditions in the camps were so savage that many surviving inmates estimate that almost a third of the prisoners of war died while in captivity; and

WHEREAS, South Vietnamese immigration to the United States peaked in 1992 when, after decades of torture, many concentration camp survivors were finally released and sponsored by their families to come to this country; and

WHEREAS, after persevering through unimaginable brutality and suffering, the South Vietnamese who escaped their homeland demonstrated admirable talent and intellect; they became an entrepreneurial, upwardly mobile group, whose poverty rate rapidly declined after their arrival in the United States; and

WHEREAS, today, 82 percent of the South Vietnamese in the United States are native-born or naturalized citizens, an exceptionally high portion of American citizenship for any immigrant group; and

WHEREAS, for several decades, South Vietnamese American patriots have contributed to the United States with intellect, skill, loyalty, and determination; many have served proudly in the Armed Forces of the United States; now, therefore, be it

RESOLVED by the Senate of Virginia, the House of Delegates concurring, That the General Assembly designate

April 30, in 2013 and in each succeeding year, as South Vietnamese Recognition Day in Virginia; and, be it

RESOLVED FURTHER, That the Clerk of the Senate transmit a copy of this resolution to the National Congress of Vietnamese Americans so that members of the organization may be apprised of the sense of the General Assembly of Virginia in this matter; and, be it

RESOLVED FINALLY, That the Clerk of the Senate post the designation of this day on the General Assembly’s website.

c) Đôi lời minh-xác của GS Nguyễn Ngọc Bích_042013 trước một số dư luận xuyên tạc, bóp méo sự thật, đánh phá gây hoang mang trong dư luận.

https://groups.google.com/forum/#!topic/dienbaoanhduong/2pIMLbuNrz8

Thưa Quý Vị,

Trong những ngày vừa qua, tôi đã xin lãnh ý của một số bạn trên Mạng không lên tiếng nữa về Nghị-quyết SJ 455 của Tiểu-bang Virginia vì những lý-do như sau:

1/ Tôi KHÔNG PHẢI LÀ tác-giả của Nghị-quyết SJ 455 của Virginia. Thượng-nghị-sĩ Dick Black mới là tác-giả và là người đỡ đầu Nghị-quyết, vận-động cho hai viện (Thượng-viện và Hạ-viện) ở Virginia thông qua (vào ngày 21 và 22/2/2013).

2/ Tôi cũng KHÔNG PHẢI LÀ người thảo ra cái Nghị-quyết này (như Ông Hoàng Linh đã cố gán cho tôi).

3/ Tôi cũng KHÔNG LÀ người, và Nghị-hội Toàn-quốc Người Việt tại Hoa-kỳ, lại càng KHÔNG PHẢI LÀ tổ-chức chăm chắm đi vận-động cho cái Nghị-quyết này.

4/ Những điều trên đây, tôi đã nói (và viết) nhiều lần nhưng người ta vẫn không muốn nghe và đã tìm cách đổ hết lên đầu tôi. Tuy-nhiên, câu trả lời của tôi rất đơn-giản: Ngờ vực là một chuyện, chứng minh sự nghi ngờ của mình là có cơ-sở thì cần bằng-chứng. Tôi xin thách ai tìm ra được một cái “paper trail” nào chứng minh được là những điều tôi nói trên đây không đúng sự thật.

5/ Tuy tôi không làm những việc (trên đây) mà người ta cố gán ghép cho tôi, tôi CÓ:

– Tham-gia ý-kiến về những dữ-kiện hay ngày tháng, con số mà người ta hỏi đến tôi về chiến-tranh VN (trước 1975) và cộng-đồng VN ở trên đất Mỹ (từ 1975). Tôi có được tham-khảo về những chi-tiết này và thường có cung-cấp cho họ khi được hỏi. (Chuyện này tôi đã làm không chỉ riêng với một mình Ông Black mà báo đài nào gọi đến tôi, tôi cũng tiếp tay trong sự hiểu biết của tôi.)

– Nhận ra thiện-chí rất rõ ràng của TNS Dick Black và ủng-hộ việc làm của ông (nhằm chữa những điều người ta dạy sai trái, không đúng sự thật trong các trường Mỹ hay sách giáo-khoa của Mỹ). Cũng như tôi đã từng tham-gia vào video VIETNAM, THE REAL STORY của Accuracy-in-Media trước đây (trong thập niên 1980) để phản-bác bộ phim 13 tập VIETNAM, A TELEVISION HISTORY của PBS Boston hồi đó.

6/ Tôi bị trách là tại sao không thông-báo cho Cộng-đồng từ sớm về Nghị-quyết này. Thưa, tôi không có nhiệm-vụ này (bởi tôi không phải là tác-giả của NQ). Thêm nữa, vào thời-điểm đó không ai trong chúng ta có thể dự-đoán được chắc chắn kết-quả cuộc vận-động của ông Black có thành tựu không. Vậy nói sớm quá không sợ hố sao?

7/ Về vấn-đề thông-báo thì, đến mừng Ngày Tết Tân Tỵ ở Trung-tâm Eden ngày Chủ-nhật 10 tháng 2 năm nay, chính Thượng-nghị-sĩ Dick Black ĐÃ chia sẻ với chúng ta là ông đang làm công việc này (nghĩa là 11-12 ngày trước khi Nghị-quyết SJ455 được thông qua ở Richmond). Như vậy, không thể bảo là Cộng-đồng không biết trước được! (Có thể chúng ta đã lơ đãng khi không nghe kỹ điều ông ta đã đến để chia sẻ với chúng ta! Nhưng thế không thể bảo là lỗi của người khác được.)

*

*      *

Từ khi tin được đưa ra trong một bài báo ký tên Tâm Việt (một bút-hiệu tôi dùng khi dựa vào nguồn tin của người khác đưa đến), lúc đầu sự đón nhận khá rộng rãi xem đó là một tin vui và đã có những sắp xếp để đi tiếp nhận chung Nghị-quyết đó. Sau này, khi có một quyết-định ngược lại thì cũng không phải là tôi đưa tin sai (hay ẩu).

Chuyện lạ nhất (nhưng cũng xảy ra khá thông-thường) là khi ta không thích một tin gì, thay vì đi vào nội-dung cái tin đó ta quay ra bắn người đưa thư (“shoot the messenger” như người Mỹ thường nói). Làm tôi, một người không phải là chủ chốt trong câu chuyện, bị thiên-hạ nhắm bắn tới tấp như mục-tiêu chính. (Các bạn muốn biết đến trình độ nào thì tôi chỉ in đưa ra con số này, Quý Bạn cũng có thể thấy sự ác-liệt của các mũi tên: Chỉ trong vòng không đầy hai tuần, tính đến sáng nay, 19/4/2013, đã có 36.122 lượt bọn tin-tặc vào phá trương-mục E-mail của tôi, trong đó có một số không nhỏ đến từ trong nước, đủ chứng tỏ là bọn CS cay cú như thế nào cái tin có một nghị-quyết chính-thức của một tiểu-bang ở Mỹ “công-nhận (thực ra là tuyên dương) Nam Việt Nam” (hay VNCH). Điều này, cô Linda Nguyen đã nhìn ra rất rõ tác-dụng của Nghị-quyết.

Tôi rất quý những người như ông Anthony Vu (Vu Ngoc Anh), sau khi đã hiểu lầm vì theo lời giải thích không chính-xác của “ông Hương Saigon,” đã bỏ thì giờ ra “đọc nội dung Biểu quyết của quốc hội tiểu bang Virginia,” để quyết-định là “chúng ta không thể dịch SOUTH VIETNAMESE là DÂN CHÚNG VIỆT NAM được, mà phải dịch là NAM VIỆT NAM.” (E-mail của ông ngày 17/4/2013) Sau đó, ông viết tiếp hoàn-toàn chính-xác:

Ngoài ra tôi nghĩ rằng nghị viện Virginia hoàn toàn có ý tốt đối với Miền Nam Tự do cũng như Cộng đồng người Việt Hải ngoại khi họ chọn ngày 30 tháng 4 là ngay Vinh Danh Miền Nam VN chúng ta.

a/ Họ không hề ngăn cản hoặc làm khó việc chúng ta hằng năm kỷ niệm ngày Quốc hận 30 thang 4.

b/ South Vietnamese Recognition Day sẽ làm tăng giá trị cũng như ý nghĩa của ngày Quốc hận chúng ta.

Tóm lại, nếu chúng ta muốn tiếp tục kỷ niệm ngày Quốc Hận người Mỹ có ai làm khó dễ hoặc eo xèo gì về chuyện chúng ta làm đâu?

Nhận-định của Ông Anthony Vũ hoàn-toàn chính-xác và cũng ăn khớp với nhận-định của:

– Ts. Hồng Lĩnh đã phát biểu từ ngày 11/4 (8.- Nghị quyết SJ 455 không nhắm mục tiêu bỏ ngày quốc hận. Nó chỉ nhắm làm sao cho ngày 30/4 tạo được một cái gì nơi người Mỹ. Hai ống kính và hai góc độ nhìn ngày 30/4 thôi.).

– Ông Hào Phạm ngày 12/4 (Cái danh xưng Việt Nam Cộng Hòa đã bị cộng đồng thế giới lãng quên 38 năm nay rồi. Nay có một cộng đồng Mỹ – là quốc hội tiểu bang Virginia – nhắc lại thì đó có phải là một cơ hội hãn hữu cho chúng ta, những con dân của VNCH hay không?

Rồi lại có một nghị quyết “Ngày miền Nam Việt Nam”, hoặc “Ngày Việt Nam Cộng Hòa”. Với nó, chúng ta qui tụ thêm được những người bạn, không phải “máu đỏ da vàng”, trên thế giới trong nỗ lực đạp sập bọn cộng sản khốn nạn.

Chúng ta chẳng mất ngày Quốc Hận mà lại được thêm một ngày vinh danh Việt Nam Cộng Hòa, chuyện đó không phải là điều hay sao? Tại sao không thể vượt ra khỏi cái suy nghĩ hạn hẹp của những cái đầu óc bã đậu để nghĩ tới mỹ ý của người khác? Xin đọc cho kỹ bài trả lời của ông Nguyễn Ngọc Bích bằng sự cởi mở và thiện tâm đi, rồi hãy phát biểu. Để đừng làm trò cười cho việt cộng, mà lại cách ly cả những người bạn vốn có thiện cảm với mình trong cộng đồng người Mỹ.)

– Ông Hoàng từ ngày 13/4 (Hoàng đã đọc bài của 2 phía VNCH. Sau đây là quan điểm của cá nhân chúng tôi, Hoàng và các bạn thân hữu. Xin nói rõ là quan điểm của một nhóm người, chưa chắc đã là đúng:

Thứ nhất bài viết của cựu GS NN Bích là rõ ràng mạch lạc, không ẩn danh, có căn cứ vào văn bản của nghị quyết; lời lẽ trong [các điều] Xét Rằng của nghị quyết SJ 455 đâu phải là lời lẽ nguỵ tạo do Cộng Sản để dẫn dắt chúng ta làm chuyện (tưng tưng) tự xoá cái ngày đại tang ấy.)

– Ông Lính Biển ngày 14/4 (Phải thành thật mà nhận định rằng toàn bội nội dung của Nghị quyết SJ455 liên hệ với nhiều điều “Xét vì”, chúng ta không thấy chữ nào, câu nào nói về việc biến đổi hay xóa bỏ “Ngày Quốc Hận 30 – 04” thành “Ngày Việt Nam” hay “Ngày VNCH” hay “Ngày Miền Nam VN”chi chi cả!

Nếu bảo rằng GS.Nguyễn Ngọc Bích chủ trương biến đổi hay xóa bỏ ý nghĩa & tinh thần “Ngày Quốc Hận” như Tiêu đề của một email là “Xin giúp phổ biến : NNB muốn phế bỏ Ngày Quốc Hận của DTVN mà ngụy tạo vụ Dick Black ” thì rõ là “Oan ơi Ông Địa” cho GS. Bích vậy! Cá nhân tôi không có quan hệ gì đến GS.Bích, chỉ biết Ông qua vài phát biểu trong tài liệu “Đại họa mất nước” và ” Nguốc gốc Quốc Kỳ VNCH” mà thôi!

Nói cho cùng Nghi quyết SJ455 do TNS Dick Black đề xướng cho “Ngày VNCH” hay “Ngày miền Nam VN” và cả mọi danh gọi nào khác như “Ngày Thuyền Nhân VN” cho ngày 30 – 04, chỉ là sự việc bên lề, đồng hành, trùng hợp với “Ngày QUỐC HẬN 30 – 04”, mà CĐ người Việt tỵ nạn CS khắp nơi xưng gọi và tổ chức tưởng niệm hằng năm thế thôi!

Không bao giờ và không hề có việc thay thế, biến đổi “Ngày Quốc Hận 30 -04” thành bất kỳ danh gọi nào khác, lại càng không bao giờ có việc xóa bỏ “Ngày Quốc Hận 30 – 04”, đúng như chủ trương theo Nghi quyết 36 của VC …Chắc chắn là như thế!)

– Ông Trung Trần ngày 15/4 (3) Một khi có một nghị quyết chọn tên cho đến ngày đau buồn ấy, với mục đích là nhắc đến sự xâm lăng của CS, nhắc đến ngày Saigon thất thủ, nhắc đến một VNCH xưa, hay nhắc đến trách nhiệm của Mỹ, hoặc muốn nêu cao tình thân hữu giữa hai quốc gia : Hoa Kỳ và Miền Nam Việt Nam.. thì đều là cần thiết, chứng tỏ người Mỹ chưa quên chúng ta, và muốn cho thế giới biết là năm ấy, VNCH bị bức tử. Vậy tại sao lại chống đối một cách dữ dội như thế? Có ai bảo .. “Từ Nay, cấm không được dùng chữ Ngày quốc Hận” nữa không? Thưa không! Ai muốn gọi sao thì gọi, miễn là đừng gọi đó là Ngày Giải Phóng thì được rồi! Tại sao không để Mỹ gọi ngày ấy là “ngày VNCH” còn chúng ta vẫn cứ kỷ niệm Ngày Quốc Hận?

Nghị quyết của Virginia thì cứ thi hành trong phạm vi quốc tế, còn trong phạm vi nội bộ, chúng ta cứ giữ ngày Quốc Hận! Chẳng có chữ nào thay thế chữ nào cả.

Những vị trí thức như Tâm Bền, Lê duy San, Ngô Minh Hằng có vội vã quá chăng? Có phải vì lòng yêu nước VNCH quá mà khi thấy người nước ngoài không chịu khóc “hận” với chúng ta về ngày đó, thì lập tức tấn công liên tục? Theo tôi, thái độ đó không đúng “chính trị” đâu.

Thứ nhất, làm cho người Mỹ có tâm huyết với VN sẽ nản lòng, chẳng muốn dính dáng gì nữa. Họ muốn giúp chúng ta mà chúng ta lại chối bỏ!

Thứ hai, người ta sẽ không coi trọng trí thức của chúng ta, khi chúng ta đi từ vội vã này sang vội vã khác vì quá xúc động? Người ta sẽ cho rằng chúng ta nhiều cảm tính hơn lý trí. Và với người quá nghiêng về cảm tính mà thiếu suy xét thì khó thành công lớn.)

– Bác-sĩ Trần Văn Tích, Chủ-tịch Cộng-đồng Người Việt tỵ nạn tại Đức, ngày 16/4 (Tôi xin đồng ý với Ông Trần Thiệu Trung. Tôi thấy cộng đồng tỵ nạn VN tại Hoa kỳ đã đi quá xa trong vụ SJ 455.

Nguời Mỹ sẽ ngạc nhiên để rồi có ý nghĩ xấu về tập thể Vietnamese Americans.
Ông Dick Black sẽ buồn biết bao khi Ông thấy là thiện chí của mình bị phủ nhận một cách mạnh mẽ như vậy. Giữa chúng ta với nhau, chúng ta cứ tiếp tục gọi là “Ngày Quốc Hận”, còn người Mỹ gọi ngày đó là Remembrance Day, Recognition Day hay gì gì Day thì đó là việc của người ta.

Nhân đây xin nhắc lại thắc mắc của cá nhân tôi với hy vọng được sự giải thích, chỉ giáo của quí vị : tại sao SJ 139 gọi Ngày 30.04 là Remembrance Day thì được mà SJ 455 gọi cùng ngày đó là Recognition Day thì bị chống đối? Nếu đòi cho được hàm nghĩa “hận” thì cả hai chữ đều đâu có mang hàm nghĩa “hận”?)

– Ông Bắc Kỳ Di Cư (Chu Tất Tiến) ngày 16/4 (Bây giờ, với nghị quyết mà một Quốc Hội Tiểu Bang vinh danh ngày 30-4 như một ngày của VNCH, chúng ta lại đồng loạt lên tiếng “đấu tố” tác giả nghị quyết ấy, kêu gọi toàn thế giới ký tên đồng loạt yêu cầu hủy bỏ, và yêu cầu… phải giữ lại danh xưng “Ngày Quốc Hận” là danh xưng mà chính cộng đồng chúng ta tự đặt ra với nhau, chứ chưa có được quốc tế công nhận chính thức. Đó là môt việc làm phải nói là thiếu khoa học, thiếu thực tiễn và thiếu chính danh. Thật buồn! Buồn nhất là chúng ta hiểu lầm một cách tai hại. Có ai buộc chúng ta phải hủy bỏ và thay thế danh xưng “ngày Quốc Hận” đâu? Trong nghị quyết ấy có câu nào như thế không? Thưa hoàn toàn không có!)

Tôi còn có thể trích dẫn cả vài chục những đoạn như trên để chúng ta có thể thấy được rằng: Thảo-luận giữa chúng ta là lành mạnh, là rất nên. Và dù chúng ta có thể không đồng-ý với nhau chỉ có những người kém văn-hóa mới dùng đến những lời lẽ tục tằn, hạ-cấp để mà mạ-lỵ, xúc-phạm đến người khác. (Do đó nên tôi xin được miễn trả lời những loại thư từ dùng những ngôn ngữ thấp kém, thiếu giáo-dục.)

*

*      *

Ngoài ra, còn những lời tố-cáo (hay nói đúng hơn là vu-cáo) của người này người nọ nhắm vào cá-nhân tôi thì tôi không màng. Trước nhất vì tôi không phải là người họ vẽ ra rồi cứ nhất quyết bảo đó là tôi.

Và theo luật-pháp cũng như lẽ công-bằng, ai vu-cáo người khác thì người đó phải trưng bằng-chứng. Không lẽ tôi không làm việc X mà phải chứng-minh là tôi có làm hay sao? Thật khôi hài quá!

Một tỷ-dụ, ông Nguyễn Quốc Khải từ nhiều năm nay đã vu-cáo tôi là đi gặp Ông Phạm Gia Khiêm, Phó-TT kiêm Bộ-trưởng Ngoại-giao VC, cách đây 7-8 năm gì đó. Vậy thì chỉ xin ông Khải vui lòng cho cả làng biết xem cuộc gặp gỡ đó có bằng-chứng gì không? Nó xảy ra vào ngày nào? Ở đâu? Bàn chuyện gì? Có hình họ gì không? Có chứng-nhân không? Nếu ông không nêu ra được những chi-tiết này thì ông là một người thiếu liêm-sỉ vì đi vu-khống người khác (không cứ là tôi).

Ông Khải cũng làm một chuyện thật tệ hại, đó là đưa tên nhà tôi (một nhà giáo mà có hàng trăm hàng nghìn học trò hiện còn sống khắp năm châu biết rất rõ) và bạn bè, đồng-nghiệp của tôi vào bài viết của ông. Từ khi nào ông học được cái thói bắt chước Việt-Cộng như thế hở: quy tội liên-đới cho việc làm của một người mình không ưa. Thật kém cỏi quá đối với một người có ăn học!

Còn bài của ông thì không đáng trả lời vì nó vừa linh-tinh, vừa nói dai, nói dài, nói dở, móc hết chuyện này vào chuyện kia. Ai lại đi trả lời những lập-luận không đầu không đuôi, râu ông nọ cắm cằm bà kia như vậy! Hở trời!

*

*   *

Cuối cùng, tôi xin ngưng ở đây, phần vì bài đã quá dài, phần cũng vì như tôi đã thưa ngay từ đầu. Tôi KHÔNG PHẢI LÀ tác-giả Nghị-quyết SJ 455 ở Virginia. Tác-giả Nghị-quyết đó là một Thượng-nghị-sĩ ở Tiểu-bang Virginia, một người bạn chí thân của người Việt tự do, một người bạn đã làm hết sức để phục-hồi danh-dự cho quân và dân VNCH! Theo chỗ tôi được biết, ông cũng đang dự-tính trả lời một cách rất trân trọng những thư từ đã được gởi đến cho ông!

Đồng Xuân, đêm 20/4/2013

d) Các Dư Luận về vụ Nghị Quyết SJ 455 của Lưỡng Viện VA ( công nhận ngày 30/4 là Ngày Miền Nam VN)

Ngày 2 Tháng 4, 2013, BMH tại MD phổ biến bài viết của Tâm Việt (tức GS Nguyễn Ngọc Bích). Nội dung bài Tâm Việt nói về việc Lưỡng Viện Quốc Hội Virginia ra Nghị Quyết SJ 455 công nhận ngày 30/4 là Ngày Miền Nam VN.

Khắp nơi phản đối. Chủ tịch Tổ Chức Cộng Đồng VA là ô Đoàn Hữu Định và Chủ Tịch Liên Hội CCS Tạ Cự Hải cũng không tham dự.

Tổ Chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ đã thâu thập chữ ký khắp nơi để gửi Kháng Thư lên Quốc Hội xin dành ngày đó vào ngày khác thay vì ngày Quốc Hận.

Dưới đây là những bài viết đánh phá và liên quan đến vấn đề này và ngày Quốc Hận 30-4. Xin click vào các links để đọc và hiểu các lập luận đánh phá có thể đầy tính cục bộ, nhỏ nhen, đố kỵ, ghanh tị, thiếu công bình, chỉ gây thêm phân hóa và gây hoang mang trong cộng đồng trong dư luận của một số cá nhân và đoàn thể. Thật là đáng tiếc.

KHÁNG THƯ Của Tập Thể Người Việt tại Hoa Kỳ V/V Quốc Hội Tiểu Bang Virginia Ban Hành Quyết Nghị SJR 455

· Lưu Nguyễn Đạt-Chính Danh của Ngày 30/4-Ngày lừa đảo trường kỳ c ho vc, Ngày Dẹp Tiệm Danh Dự Tư Bản HK cho Mỹ , Ngày Quốc Hận ch o CDNVQGHN

· Trương Minh Hòa-NGUYỄN NGỌC BÍCH VÀ VÀI KẺ MỆNH DANH LÀ PHÒNG THƯƠNG MẠI Á CHÂU, LẤY DANH NGHĨA GÌ ĐỂ THAY TÊN NGÀY QUỐC HẬN?

· Tổng Hội CTNCT- Tuyên bố Phản Đối Âm mưu xóa ngày Quốc Hận

· E-Mail của Lữ Anh Thư nói về Nghị Hội của ô Nguyễn Ngọc Bích nhâ n vụ NQ tại VA nhằm xóa Ngày Quốc Hận

· Báo Túm-Vụ Quốc Hội VA ra NQ đổi “Ngày Quốc Hận” t hành ” Ngày Nam VN”

· Xin ghi tên phản đối Nghị Quyết đổi ngày Quốc Hận sang Ngày Công Nhận miền Nam VN của Quốc Hội Virginia được vận dộng bởi Phan Đ ức Tính-Trần Mỹ Lan ở Richmond, VA

· Tôn Nữ Hoàng Hoa-kêu gọi CĐ phản đối ( Nguyễn Ngọc Bích-Nguyễn M ậu Trinh-Trần Mỹ Lan-Phan Đức Tính) trong âm mưu xóa bỏ NQ 137/n ăm 2002, thay bằng NQ 455/2013 để xóa Ngày Quốc Hận

· Lê Duy San-Ngày Quốc Hận 30-4

· Bé Bảy-Xin hỏi quý ông Chủ Tịch Đoàn Hữu Định và Tạ Cự Hải v/v 2 hội có đến Richmond dự lễ đổi Ngày Quốc Hận không?

· Lão Móc- Phải Chăng Đảng VT lại Âm Mưu Đổi Ngày Quốc Hận để chạy tội cho Vc?

· Hoàng Lan Chi – “Ngày Quốc Hận” bị biến thành “Ngày Nam Việ t Nam’?

· Trần Gia Phụng-Âm mưu biến ngày Quốc Hận thành Ngày Thuyền Nhân?

e) Phản Hồi của TNS Dick Black truớc một số Dư Luận

1.) Thư Thượng-Nghị-Sĩ Black Giải Thích Về Nghị-Quyết SJ455 gửi bà Nguyễn Thị Khâm từ Pháp:

http://vietbao.com/a203102/thu-thuong-nghi-si-black-giai-thich-ve-nghi-quyet-sj455

Sau khi có tin là Nghị-quyết Lưỡng-viện SJ455 của Virginia đã được thông qua để lập ra một “Ngày Việt Nam Cộng Hòa” (Republic of Vietnam Day) ở Virginia, nhiều người đã gọi về để chia xẻ sự mừng vui khi nhận được tin này. Từ Seattle, Washington State, cựu-Đại-tá Phạm Huy Sảnh đã yêu-cầu gởi cho ông và các bạn thuộc nhiều binh-chủng trong Quân-lực VNCH miền Tây-bắc bản văn của Nghị-quyết bằng tiếng Anh để xem có thể đưa ra được những nghị-quyết tương-tự ở các tiểu-bang miền Tây-bắc Hoa-kỳ hay không. Giáo-sư Nguyễn Chính Kết ở Houston, Texas, cũng gọi lên ca ngợi việc làm này của đồng-bào ở Virginia. Từ Arizona cũng có người yêu-cầu được có bản tiếng Anh “để vận động ở Arizona” cho một bản nghị-quyết tương-tự. Chương-trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ở Nam Cali cũng ngỏ ý muốn được phỏng vấn về câu chuyện hình thành nghị-quyết tiên-phong này. Từ Paris, một cựu-chủ-tịch Tổng-hội Sinh-viên cũng muốn có một bản tiếng Anh để phổ-biến đến các bạn ở Âu-châu.

Nhưng đặc-biệt nhất là có một vị, ký tên Thi-Kham Nguyen ở Côte d’Azur miền Nam nước Pháp, đã điện cho Thượng-nghị-sĩ Dick Black, người đỡ đầu cho Nghị-quyết SJ455 từ những ngày đầu tiên cho đến khi nó được thông-qua vào tháng 2/2013. Điện-thư của vị phụ nữ này viết gỏn gọn có mấy chữ: “THANK YOU FOR VN DAY THAT YOU’RE AGREED WITH US: REPUBLIC VN DAY+FOREVER” (“Cám ơn Thượng-nghị-sĩ đã đồng-ý với chúng tôi về một Ngày VN: NGÀY VNCH MÃI MÃI”). Vì văn-phòng TNS Dick Black không rõ về giới-tính của người viết điện-thư nên đã trả lời và xem đó là một người đàn ông. Văn-phòng ông đã chuyển đến cho chúng tôi nội-dung lá thư và xin một bản dịch Nghị-quyết S455 sang tiếng Việt để có thể gởi cho vị phụ nữ nói trên. Chúng tôi đã cho văn-phòng ông biết người viết là một phụ nữ, nhưng dưới đây chúng tôi xin dịch nguyên-văn thư trả lời lúc ban đầu của TNS Black. Thiết tưởng lá thư này cũng giải tỏa được một số thắc mắc mà người Việt chúng ta có thể có được về nghị-quyết vừa thông qua ở Virginia. Lá thư có tiêu-đề của văn-phòng TNS Black với nội-dung như sau.

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013
Thưa Ông Nguyễn:

Cám ơn Ông đã gửi cho tôi điện-thư về nghị-quyết mà tôi đã thảo ra và đưa ra khóa năm nay, 2013, để cho Đại-nghị-viện Virginia thông qua. Nghị-quyết đặt ra lệ là kể từ nay, ngày 30 tháng 4 sẽ được đánh dấu như Ngày Việt Nam Cộng Hòa ở Virginia. Nghị-quyết đó đã được đồng-thanh biểu quyết ở Thượng-viện và chỉ có một phiếu chống trong số 100 dân-biểu ở Hạ-viện.

Tôi viết nghị-quyết trên là để tạo ra một văn-bản lịch-sử chính-xác và vĩnh viễn về sự can trường của người Nam Việt Nam đã chiến-đấu chống bạo-quyền Cộng-sản. Nghị-quyết ghi lại cái dã man ác độc của bọn đồ tể đã cưỡng-chiếm được miền Nam. Nó nêu ra chuyện hai triệu người đã bỏ trốn khỏi “Thiên-đàng Nhân-dân” của tên độc-tài khát máu Hồ Chí Minh. Nó kể lại chuyện những quân-nhu quân-cụ bị cắt đứt, làm cho những chiến-binh anh-dũng của Quân-lực VNCH đã không còn đạn dược để tiếp-tục chiến-đấu, và chuyện hơn một triệu người vô tội đã bị gởi đi đến các trại tập trung, nơi dây khoảng 1/3 số người trong đó đã chết.

Hiệp-hội Thương mại Á-châu đã mời một nhóm cựu-quân-nhân và cựu-cảnh-sát VNCH đến văn-phòng của tôi để bàn thảo cái nghị-quyết và đảm bảo là nó chính-xác. Tôi biết ơn Ông Tính Phan, Chủ-tịch, và Bà Mỹ-Lan Trần, Giám-đốc Điều hành của Hiệp-hội, đã đứng ra tổ-chức buổi gặp gỡ đó. Tôi cũng biết ơn Ông Nguyễn Ngọc Bích, Chủ-tịch Ban Điều-hợp Nghị-hội Toàn-quốc Người Việt tại Hoa-kỳ, là đã đóng vai trò hướng-dẫn trong cộng-đồng người Mỹ gốc Việt, cũng như Thượng-nghị-sĩ Toddy Puller và các Dân-biểu Mark Keam và Bob Marshall, mỗi một vị này đã có một vai trò đặc-biệt trong việc biến nghị-quyết thành hiện-thực.

Chúng tôi đang dịch nghị-quyết sang tiếng Việt, và tôi mong rằng nghị-quyết này sẽ vào được tận Việt-nam hiện đang bị [CS] chiếm đóng. Nhân-dân Việt-nam đáng được biết là Tiểu-bang Virginia công-nhận sự can trường của người miền Nam VN trong chiến-đấu và rằng những hy-sinh của họ sẽ không bị lãng quên.

Là một phi-công, tôi đã chuyên chở hàng trăm binh-sĩ VNCH đi vào chiến-trường. Như một sĩ-quan bộ-binh thuộc Trung-đoàn 1 TQLC Mỹ, tôi đã tham-dự nhiều trận chiến dưới đất vai kề vai với các binh sĩ VNCH anh-dũng. Trước khi rời VN, tôi bị thương trong một trận ở sông Hội An, ở phía nam Đà Nẵng. Tôi hy-vọng là những người con, trai cũng như gái, của những anh-hùng đã chiến-đấu để bảo vệ tự do của Việt-nam Cộng-hòa sẽ học được sự thật khi nghị-quyết này về đến tận Việt-nam đang bị [CS] chiếm đóng cũng như đi ra khắp thế-giới.

Thân kính,
[ký tên]
Richard H. Black
Thượng-nghị-sĩ Virginia, đơn-vị 13

 

2.- Vào ngày 30 tháng 3 năm 2014, NS Dick Black đã viếng thăm Little Sàigòn và cộng đồng Việt Nam để gặp gỡ và thông báo thành qủa của cuộc vận động vinh danh Quân Dân Cán Chính VNCH trong cuộc chiến Việt Nam.

a) Virginia Kỷ-Niệm 1 Năm Nghị-Quyết J.R. 455: Vinh Danh VNCH Và Quân-Lực VNCH

http://vietbao.com/a216916/virginia-ky-niem-1-nam-nghi-quyet-j-r-455-vinh-danh-vnch-va-quan-luc-vnch

Sáng thứ Hai tới đây, 10 tháng 2, 2014, ở Đại-nghị-viện Virginia (Commonwealth General Assembly) ở Richmond, thủ-phủ tiểu-bang, sẽ diễn ra một buổi lễ chào mừng và vinh danh VNCH và Quân-lực VNCH, mà nhiều người giờ đây đã thành công-dân Mỹ với những đóng góp vào sự thịnh-vượng của Virginia.

Đây là kết-quả một cuộc vận-động lâu ngày do ông Dick Black, Thượng-nghị-sĩ Tiểu-bang, Đơn-vị 13 (Leesburg, Virginia), khởi xướng do cảm-tình mà ông, một cựu-chiến-binh Hoa-kỳ phục-vụ ba “vòng” ở VN, đã nuôi dưỡng đối với các chiến-binh VNCH mà ông đã từng có dịp làm việc với. Thời-gian ở Việt-nam, ông là một phi-công trực-thăng chuyên chở hàng trăm binh-sĩ và sĩ-quan VN vào chiến-trường cũng như chở họ về trong những chuyến tản thương, nhiều khi trong những tình-cảnh lửa đạn rất là nguy khốn. Từ đó, theo ông kể lại, ông đã cảm thấy ngày càng nể trọng thái-độ kiên cường và chịu đựng vô bờ bến của người lính VNCH, nhất là binh-chủng biệt-động-quân mà ông đã có dịp đi hành quân chung mà cũng nhân một dịp này ông đã bị thương khá nặng. Sau khi rời quân-đội với cấp bậc Đại-tá, ông đi học lại và quay sang làm nghề luật-sư trước khi đi vào chính-trị.

senator-dick-black-virginia-dictrict-13
Thượng-nghị-sĩ Dick Black.

Sau khi thắng vào làm Dân-biểu Tiểu-bang (Delegate) ở Đơn-vị 33 mấy nhiệm-kỳ, ông đã ra ứng-cử thành công vào ghế Thượng-nghị-sĩ Tiểu-bang (State Senator) ở Đơn-vị 13. Dù như đơn-vị của ông không có bao nhiêu cử tri người Mỹ gốc Việt, ông vẫn nhớ đến những chiến-hữu VN của ông và ông muốn đem lại sự công-bằng cho họ và quốc gia của họ vì ông cho rằng miền Nam đã bị những quan-điểm chống chiến-tranh (antiwar) biến thành một xã-hội xấu xa, tham nhũng, không có dân-chủ. Ông muốn sách giáo-khoa của Mỹ phải trả lại sự thật cho cuộc đấu tranh anh-dũng của quân dân miền Nam trong hơn một phần tư thế-kỷ.

Do vậy nên ông đã vận-động với các đồng-viện của ông và thúc đẩy việc ra Nghị-quyết SJ 455 (sau thành J.R. 455) công-nhận “miền Nam Việt-nam” (“South Vietnamese Recognition Day”), cuộc đấu tranh can cường của Quân-lực VNCH và sự đóng góp to lớn của người Mỹ gốc Việt vào sự thịnh-vượng của tiểu-bang Virginia). Vào tháng 2 năm ngoái (2013), Nghị-quyết này đã được Lưỡng-viện Virginia thông-qua với một đa-số áp đảo, 139 trên 140 phiếu ở cả hai viện.

Chính vì lý-do này mà để kỷ-niệm một năm Nghị-quyết J.R. 455, Thượng nghị sĩ Dick Black đã mời một phái-đoàn cựu-quân-nhân và viên-chức VNCH đến Richmond, thủ-phủ tiểu-bang, để được ghi nhận và vinh danh như những chiến-sĩ can trường của một quốc gia và quân-lực đồng-minh lâu năm của Hoa-kỳ. Được biết trong phái-đoàn đi Richmond thứ Hai này, có mấy vị tướng cũng như đại diện Lập pháp và Hành pháp của VNCH bên cạnh các đại diện cộng-đồng vùng DC-Maryland-Virginia cũng như ở miền Trung Virginia và các đại diện tôn-giáo (Phật-giáo, Công-giáo, Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành). Rõ ràng là chính-nghĩa VNCH ngày càng được sáng tỏ, kể cả ở trong nước khi mới đây người dân ở Sài-gòn, Đà-nẵng, Hà-nội cũng tưởng-niệm các chiến-sĩ bảo quốc trong trận Hoàng-sa cách đây 40 năm (19/1/1974).

 

b) Virginia kỷ niệm một năm NQ J.R. 455, vinh danh VNCH và quân đội
Wednesday, February 05, 2014 8:08:04 PM
RICHMOND, Virginia (NV)
Sáng Thứ Hai, 10 Tháng Hai, tới đây, Hạ Viện Virginia sẽ tổ chức một buổi lễ chào mừng và vinh danh VNCH và QLVNCH, mà nhiều người giờ đây đã thành công dân Mỹ với những đóng góp vào sự thịnh vượng của tiểu bang.

Ðây là kết quả một cuộc vận động lâu ngày do Thượng Nghị Sĩ Dick Black (Cộng Hòa-Ðịa Hạt 13), một cựu chiến binh Hoa Kỳ tại Việt Nam, khởi xướng.Thượng Nghị Sĩ Dick Black. (Hình: aattp.org)

Dù đơn vị của ông không có bao nhiêu cử tri người Mỹ gốc Việt, ông vẫn nhớ đến những chiến hữu Việt Nam của ông và muốn đem lại sự công bằng cho họ và quốc gia của họ vì ông cho rằng miền Nam Việt Nam đã bị những quan điểm chống chiến tranh (antiwar) biến thành một xã hội xấu xa, tham nhũng, không có dân chủ.

Ông muốn sách giáo khoa của Mỹ phải trả lại sự thật cho cuộc đấu tranh anh dũng của quân dân miền Nam trong hơn một phần tư thế kỷ.

Do vậy nên ông đã vận động với các đồng viện và thúc đẩy việc ra Nghị Quyết S.J. 455 (sau thành J.R. 455) “Ngày Công Nhận Miền Nam Việt Nam” (South Vietnamese Recognition Day), cuộc đấu tranh can trường của QLVNCH và sự đóng góp to lớn của người Mỹ gốc Việt vào sự thịnh vượng của tiểu bang Virginia.

Vào Tháng Hai năm ngoái, nghị quyết này đã được lưỡng viện Quốc Hội Virginia thông qua với một đa số áp đảo.

Ðể kỷ niệm một năm Nghị Quyết J.R. 455, Thượng Nghị Sĩ Dick Black đã mời một phái đoàn cựu quân nhân và viên chức VNCH đến Richmond để được ghi nhận và vinh danh như những chiến sĩ can trường của một quốc gia và quân lực đồng minh lâu năm của Hoa kỳ.

Ðược biết trong phái đoàn đi Richmond Thứ Hai này có mấy vị tướng cũng như đại diện lập pháp và hành pháp của VNCH bên cạnh các đại diện cộng đồng vùng DC Maryland Virginia cũng như ở miền Trung Virginia và đại diện các tôn giáo.

Trong thời gian tham chiến tại Việt Nam, ông là một phi công trực thăng chuyên chở hàng trăm binh sĩ và sĩ quan VNCH vào chiến trường cũng như chở họ về trong những chuyến tải thương, nhiều khi trong những tình cảnh lửa đạn rất là nguy khốn.

Từ đó, theo ông kể lại, ông đã cảm thấy ngày càng nể trọng thái độ kiên cường và chịu đựng vô bờ bến của người lính VNCH, nhất là binh chủng Biệt Ðộng Quân mà ông đã có dịp đi hành quân chung mà cũng lần đó ông đã bị thương khá nặng.

Sau khi rời quân đội với cấp bậc đại tá, ông đi học lại và quay sang làm nghề luật sư trước khi đi vào chính trị.

Sau khi thắng cử chức dân biểu tiểu bang, đại diện Ðịa Hạt 33, vài nhiệm kỳ, ông ứng cử thành công chức thượng nghị sĩ. (N.N.B.)

c) Video Senator Richard H. Black Tiểu Bang Virginia & Nghị Quyết SJ 455 Vinh Danh VNCH thăm Tượng Đài Việt Mỹ

Westminster (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt đã phỏng vấn Thượng Nghị Sĩ Richard H. Black, Tiểu Bang Virginia về ảnh hưởng và hiệu quả của Nghị Quyết SJ 455 mà ông đã thực hiện được ở Quốc Hội Virginia nhân dịp ông làm lễ đặt vòng hoa Tưởng niệm Vinh danh VNCH và Quân lực VNCH vào sáng ngày 30 tháng 3 năm 2014 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Số 14181 All American Way, Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

d) TNS DICK BLACK Họp Báo Tai Câu Lạc Bộ Báo Chí NHÀ HÀNG ZEN Thông Báo Về Nghị Quyết Vinh Danh Quân Dân Cán Chính VNCH

3.- Một nhóm ACE sinh hoạt trong cộng đồng nhận thấy đã đến lúc cuộc chiến Việt Nam phải được nhắc nhở lại và được ghi nhớ một cách trung thực và đúng đắn trong lịch sử Hoa Kỳ, lịch sử Việt Nam, lịch sử người Việt Nam tị nạn tại hải ngoại và nhất là tại Hoa Kỳ nói chung và nói riêng tại tiểu bang California, nơi tập trung hơn nửa triệu người Việt tỵ nạn và có tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ghi nhận sự hy sinh và tình đồng minh chiến đấu Việt Mỹ trong cuộc chiến đầy chính nghiã bảo vệ thể chế cộng hòa và nền dân chủ pháp trị cũng như tự do của nhân dân Việt Nam tại Miền Nam Việt Nam.

Vì vậy nên Ban Vận Động Thành Lập Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại TB California đã được thành lập vào ngày 4 tháng 5, năm 2014. Ban Van Động đã quyết định tổ chức một buổi Họp Khoáng Đại vào lúc 2 giờ chiều ngày 31 tháng 5, 2014, tại Club House, của khu mobile park  Summerset, sô` 9200 Westminster Blvd., TP Westminster, CA 92683 để chính thức thành lập Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa và tiến hành cuộc vận động ngay sau đó.

Dưới đây là Thư Mời Họp Khoáng Đại của Ban Vận Động Thành Lập Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa.

Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa với Quốc Hội TB California

THƯ MỜI HỌP

Chính nghiã của công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do, chính thể dân chủ, nền cộng hoà của nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến Việt Nam từ 1954 đến 1975 ngày càng được sáng tỏ, nhất là trong những năm tháng gần đây, chính quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đã bịdư luận thế giới cũng như Hoa Kỳ lên án nặng nề vì vi phạm nhân quyền trầm trọng, bị nhân dân trong nước chống đối chế độc độc tài đảng trị, tham ô nhũng lạm, bóc lột và đàn áp nhân dânvà đấu tranh mạnh mẽ cho việc tôn trọng nhân quyền và dân chủ hóa đất nước.

Sự việc Trung Cộng công khai xâm lược Việt Nam ở biển Đông gần đây và gậm nhấm đất liền về mặt kinh tế và khai thác tài nguyên cũng như phản ứng yếu ớt của CSVN đã cho thấy sự nhu nhược,và yếu kém của CSVN trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và làm chủ đất nước.

Thi hành NQ 36, CSVN không còn lớn tiếng chửi bới “ngụy quân, ngụy quyền”, đế quốc Mỹ và đangtìm cách hòa giải với quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, mưu cầu lôi kéo người Việt hải ngoại và lợi dụng Hoa Kỳ để cứu nguy nền kinh tế suy xụp, bảo vệ chế độ độc tài đảng trị, vơ vét của cải cho bè đảng, và kéo dài chế độ phản dân hại nước.

Đã đến lúc chính nghiã của công cuộc tranh đấu bảo vệ thể chế cộng hòa và nền dân chủ cũng như tự do của nhân dân Việt Nam của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và Quân Dân Cán Chính Việt Nam đã bị lãng quyên gần 40 năm qua, phải được đề cao và ghi nhớ.

Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại TB California để ghi nhớ chính nghiã của công cuộc tranh đấu bảo vệ thể chế Cộng Hòa, nền Dân Chủ cũng như Tự Do của Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến Việt Nam trân trọng kính mời qúi vị đến tham dự buổi họp khoáng đại để chính thức thành lập Ủy Ban Vận Động NghịQuyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa vào lúc:

 

2:00-6:00PM, ngày Chủ Nhật 31 tháng 5, năm 2014 tại

Summerset Club House (đối diện TT Y Tế Michael Đào)

9200 Westminster Blvd., TP Westminster, CA 92683

Chương trình nghị sự gồm có:

1.- Lời Chào Mừng của Ban Tổ Chức và trình bày lý do của buổi họp khoáng đại.

2.- Kế Hoạch Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại TB California.

3.- Thành Lập Uỷ Ban Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa.

Little Sàigòn, ngày 17 tháng 5, năm 2014

TM. Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày VNCH TB California

Nguyễn T. Lạc (714-332-9244), LS Trần T. Văn, NS Trần T. Toan, DB Trần Văn Ân, DB Lê Tấn Trạng, Trần Ng. Thống, Phạm Đ. Cương, Phạm Q. Chiểu, Trần Vệ, Nguyễn H. Vọng, Đặng Đ. Quế, Nguyễn Th. Hanh, Nguyễn X. Tùng, Cao H. Vinh,Nguyễn V. Chuyên, Trần Ng. Thiệu, Cao V. Lợi, Đinh B. Tâm, Trương A.Ninh, Hà M. Khuê, Nguyễn V. Lực, Đặng K. Trang, Nguyễn V. Long, Nguyễn Q. Khôi, Nguyễn V. Thu, Phạm Tr. Anh, Bùi Phát, Nguyễn M. Chí, Lê Ng. Thiện Truyền, Phan V. Chính (714-826-8610), Đinh Q. Truật (714-616-8682) … (nhiều vị xin miễn nêu tên, danh sách còn dài và đang cập nhật)

 

a

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s