‘Thiếu minh bạch về luân chuyển cán bộ’

TS Lê Đăng DoanhTS Lê Đăng Doanh nói đợt luân chuyển quan chức kế cận của Đảng vẫn đặt sự theo dõi của nhân dân ra ngoài.

Đợt luân chuyển 44 quan chức lớp kế cận vẫn bị giữ kín trong nội bộ Đảng và đặt sự kiểm soát, theo dõi của nhân dân ra ngoài, theo một cựu thành viên Ban Tư vấn của Thủ tướng Chính phủ.

Trao đổi với BBC hôm 13/3/2014 từ Hà Nội, TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) cho rằng đợt chuẩn bị nhân sự mới nhất của Đảng trước Đại hội lần thứ XII vẫn theo nền nếp cũ, trong khi một số quan chức trẻ được thăng chức đã gây ra quan ngại trong cộng đồng về tư cách và năng lực của họ.

Nhà quan sát nói:

“44 cán bộ này, về tuổi đời thì trẻ, tuy vậy quá trình chọn lọc, luân chuyển này hoàn toàn nằm trong nội bộ Đảng và việc lấy ý kiến của dư luận, của công chúng còn đang hết sức hạn chế.

“Và người ta mong muốn rằng những người này cũng phải được công khai thành tích của mình, rồi được sự góp ý kiến và phán xét của quần chúng, bởi vì Đảng không phải chỉ riêng của Đảng, mà những người này sẽ là lãnh đạo và chịu trách nhiệm trước nhân dân.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s