Lần UPR trước (2009), chính phủ Việt Nam hứa hẹn những gì?

 http://danlambaovn.blogspot.com/2014/02/lan-upr-truoc-chinh-phu-viet-nam-hua.html

 Danlambao – Cách đây gần 5 năm, vào buổi chiều ngày 8/5/2009, phái đoàn của Nhà nước Việt Nam đã ra điều trần trước Nhóm Làm Việc về UPR của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. 

Phái đoàn gồm 29 người, đại diện của Bộ Ngoại giao, Ban Đối nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Bộ Công an, Hội Luật sư Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, và Đại diện thường trú của Việt Nam tại Văn phòng Liên Hiệp Quốc ở Geneva.
Buổi điều trần gồm hai phần chính: Phần thuyết trình, báo cáo thành tích của phái đoàn, và phần bình luận, nêu vấn đề của Nhóm Làm Việc. Ba quốc gia điều phối (troika) là Burkina Faso, Nhật Bản và Canada.
Sau buổi điều trần, Việt Nam đã nhận được nhiều khuyến nghị của cộng đồng quốc tế.
Sau đây là danh sách những khuyến nghị dành cho Nhà nước Việt Nam tại kỳ UPR lần trước, tháng 5/2009, bao gồm cả những khuyến nghị đã được Việt Nam chấp thuận cũng như bác bỏ. Nhưng như bạn đọc thấy, cho dù là chấp thuận hay bác bỏ thì kết quả thực hiện khuyến nghị, cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam ra sao trong 5 năm qua thì chúng ta đều đã biết.

Danlambao
danlambaovn.blogspot.com

UPR Info database:
* Accepted: chấp thuận. Rejected: bác bỏ. General response: trả lời chung chung.
#A Khuyến nghị Recommendation SMR Response Action Issue
4 Cân nhắc việc tham gia Nghị định thư của LHQ về Công ước về Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia để ngăn chặn, khống chế và trừng phạt việc buôn ngườ, đặc biệt với phụ nữ và trẻ em Consider accession to the Protocol to the United Nations Convention on Transnational Organized Crime to prevent, suppress and punish buôn ngườiin persons, especially women and children Argentina Accepted 3 Buôn người,Công ước và cơ chế quốc tế,
5 Cân nhắc việc phê chuẩn Công ước quốc tế về Bảo vệ tất cả mọi người khỏi việc mất tích cưỡng bức, các công ước về tình trạng của người tị nạn và Tình trạng của người không có quốc gia, và Công ước Rome về Tòa án hình sự quốc tế Consider ratifying the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, the Conventions relating to the Status of Refugees and the Status of Stateless Persons and the Rome Statute of the International Criminal Court. Argentina Accepted 3 Công lý/ Tư pháp, Công ước và cơ chế quốc tế, Mất tích Cưỡng bức, Người xin tị nạn, Người tị nạn
42 Tiến hành những bước cần thiết để tuân thủ Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và đảm bảo quyền được xét xử công bằng theo luật pháp được đảm bảo Take the necessary steps to comply with ICCPR and make sure the right to a fair trial based in law is guaranteed. Argentina Accepted 4 Công ước và cơ chế quốc tế, Quyền dân sự chính trị nói chung, quyền được xét xử công bằng
44 Tiến hành những bước cần thiết để đảm bảo các công dân có thể thụ hưởng đầy đủ các quyền tự do biểu đạt và tự do tôn giáo Take the necessary steps to ensure that citizens can fully enjoy the rights to freedom of expression and freedom of religion. Argentina Accepted 4 Tự do tôn giáo và tín ngưỡng, Tự do quan điểm và biểu đạt,
x cân nhắc khả năng mời các báo cáo viên đặc biệt về tự do biểu đạt và tự do tôn giáo tới thăm Consider the possibility of inviting the Special Rapporteurs on freedom of expression and freedom of religion to visit the country. Argentina Rejected 3 Các thủ tục đặc biệt, Tự do tôn giáo và tín ngưỡng, Tự do quan điểm và biểu đạt,
x Phê chuẩn Nghị định thư tùy chọn số II của ICCPR để xóa bỏ hình phạt tử hình. Cho tới khi phê chuẩn, giảm phạm vi áp dụng của hình phạt tử hình và việc này sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và hoàn toàn minh bạch Ratifiy the second Optional Protocol to ICCPR to abolish the Hình phạt tử hình. until this happens it commends the reduced number of crimes to which this penalty is applicable and hopes that this will be done in accordance with international standards and in full transparency. Argentina Rejected 5 Công ước và cơ chế quốc tế, Hình phạt tử hình,
3 Nhanh chóng tham gia CAT Accede to CAT in a timely manner. Australia Accepted 5 Tra tấn và đối xử vô nhân đạo, Công ước và cơ chế quốc tế,
11 Tiếp tục đảm bảo các yếu tố căn bản trong nền luật pháp quốc gia, bao gồm luật hình sự 1999 và luật tố tụng hình sự 2003, nhất quán với cam kết của Việt Nam theo các công ước nhân quyền quốc tế S Australia Accepted 2 Công lý/ Tư pháp, Công ước và cơ chế quốc tế,
48 Cân nhắc việc kiện toàn các biện pháp bảo vệ tự do báo chí trong luật báo chí 1999 Consider strengthening press freedom protections contained in the 1999 press law. Australia Accepted 3 Tự do báo chí
35 Tăng cường nỗ lực chống mại dâm trẻ em, cung cấp các biện pháp hỗ trợ hiệu quả cho trẻ em bị ảnh hưởng và nhạy cảm hóa lực lượng công an với vấn đề này, đặc biệt thông qua các khóa đào tạo phù hợp Intensify its efforts to combat child prostitution, provide effective support to the children affected and sensitize its police forces to this problem in particular through adequate training courses. Austria Accepted 4 Quyền trẻ em, Giáo dục nhân quyền,
43 Tiến hành những bước cụ thể để đảm bảo một cách hiệu quả rằng những người bị tước tự do sẽ được đưa ra xét xử không trì hoãn Take concrete steps to effectively ensure that all persons deprived of their liberty are brought before a judge without delay. Austria Accepted 4 Công lý/ Tư pháp
x Đảm bảo việc người bị giam giữ tiếp cận với đại diện pháp luật mà không bị ngăn trở Ensure unhindered access to legal representation by persons detained in detention camps Austria Rejected 4 Điều kiện giam giữ, đại diện pháp luật
x Công bố thông tin về có bao nhieu trại giam của công an và quân đội đã được thành lập trên thực tế và có bao nhiêu người bị giam giữ trong đó Provide public information on how many detention camps the police and military have in fact set up and how many persons are detained therein. Austria Rejected 5 Điều kiện giam giữ, thông tin về giam giữ
2 Cân nhắc phê chuẩn Công ước về quyền của người khuyết tật Consider ratifying the Convention on the Rights of Persons with Người khuyết tật. Azerbaijan Accepted 3 Công ước và cơ chế quốc tế, Người khuyết tật,
6 Cân nhắc phê chuẩn Công ước quốc tế về bảo vệ quyền của tất cả lao động di trú và thành viên gia đình của họ Consider ratifying the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. Azerbaijan Accepted 3 Người di trú, Công ước và cơ chế quốc tế,
74 Tiếp tục những nỗ lực giảm đói nghèo, đặc biệt chú trọng tới các nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật và các dân tộc thiểu số Continue its efforts in Đói nghèo reduction paying particular attention, inter alia, to vulnerable groups such as children, women, persons with Người khuyết tật and ethnic người thiểu số. Azerbaijan Accepted 2 Đói nghèo, các nhóm dễ bị tổn thương
x Thiết lập một cơ quan nhân quyền quốc gia theo Các nguyên tắc Paris Establish a national human rights institution in compliance with the Paris Principles. Azerbaijan Rejected 5 Cơ quan nhân quyền quốc gia
20 Đạt được những tiến bộ về các mục tiêu nhân quyền như đưa ra trong nghị quyết 9/12 Accomplish progressively human rights goals as set forth in resolution 9-12. Brazil Accepted 4 chung chung, giáo dục nhân quyền
58 Tăng cường tiếp cận của phụ nữ với quyền chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là các dịch vụ về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục Enhance women’s access to health care, in particular to sexual and reproductive health services. Brazil Accepted 4 Quyền phụ nữ
x Thiết lập một cơ quan giám sát nhân quyền độc lập cố định Establish a permanent independent human rights monitoring body. Brazil Rejected 5 Cơ quan nhân quyền quốc gia
x Rà soát danh sách các tội phạm áp dụng khung hình phạt tử hình, với quan điểm xóa bỏ hình phạt tử hình Review the list of crimes for which the Hình phạt tử hình is imposed, with a view to abolishing capital punishment. Brazil Rejected 3 Hình phạt tử hình
46 Đưa ra và nỗ lực để nhanh chóng thông qua các quy định pháp lý về tiếp cận thông tin Introduce and seek prompt passage of access-to-information legislation Canada Accepted 5 Tự do quan điểm và biểu đạt
NC Cho những người bị tam giữ theo luật về an ninh hoặc tuyên truyền chống nhà nước các quyền đảm bảo pháp lý căn bản, bao gồm được có đại diện hoặc tư vấn pháp lý theo lựa chọn của họ trong suốt quá trình tố tụng, và một phiên tòa công khai Provide people detained under security or propaganda laws with fundamental legal safeguards, including representation by legal counsel of their choice throughout the proceedings and a public trial. Canada General Response 5 Điều kiện giam giữ
NC2 Giảm khung hình phạt tù cho các tội hình sự không liên quan đến bạo lực Reduce the length of prison sentences for non-violent crimes. Canada General Response 5 Công lý/ Tư pháp
NC3 Thông qua một luật về bảo vệ người tố giác để những người tố giác tham những được bảo vệ khỏi truy tố hoặc quấy nhiễu Adopt a whistleblower law so that those who identify tham nhũng are protected from prosecution or harassment. Canada General Response 5 tham nhũng
x Đưa ra lời mời mở tới tất cả các Thủ tục đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền Issue a standing invitation to all Các thủ tục đặc biệt of the Human Rights Council. Canada Rejected 5 Các thủ tục đặc biệt
x Giảm việc áp dụng luật an ninh để hạn chế thảo luận công khai về dân chủ đa đảng hay phê phán chính phủ, bao gồm việc đưa các luật về an ninh và các luật về tội tuyên truyền tuân thủ với ICCPR Reduce the use of security laws that limit public discussion about multi-party democracy or criticism of the Government, including by bringing security and propaganda laws into compliance with ICCPR. Canada Rejected 4 Công ước và cơ chế quốc tế, Quyền dân sự chính trị – general,
x Đưa luật báo chí tuân thủ với điều 19 ICCPR Bring its press laws into compliance with article 19 of ICCPR Canada Rejected 5 Công ước và cơ chế quốc tế, Tự do quan điểm và biểu đạt,
x Đăng ký mọi cá nhân bị giữ theo luật về an ninh và công khai thông tin này Register all individuals detained under security laws, and make this information publicly available. Canada Rejected 5 Điều kiện giam giữ
x Tăng sự độc lập của truyền thông với nhà nước, bao gồm việc cho phép truyền thông tư nhân Increase the independence of media from the State, including by allowing privately-run media. Canada Rejected 5 Tự do báo chí
x Sửa đổi luật xuất bản để tuân thủ với ICCPR Amend press law to comply with ICCPR. Finland Rejected 5 Công ước và cơ chế quốc tế, Tự do báo chí,
x ĐÌnh chỉ việc xử tử ngay lập tức với mục tiêu cuối cùng là xóa bỏ hoàn toàn hình phạt tử hình. Impose a moratorium on executions immediately with the ultimate goal of abolishing the Hình phạt tử hình altogether. Finland Rejected 5 Hình phạt tử hình
x Cho phép truyền thông đóng vai trò giám sát trong xã hội Allow media to take their watchdog role in society. Finland Rejected 4 Tự do báo chí
x Thay đổi hoặc điều chỉnh Luật Hình sự để đảm bảo luật này không được áp dụng theo một cách trái lẽ nhằm ngăn cản quyền tự do biểu đạt Repeal or amend its Penal Code to ensure that it cannot be applied in an arbitrary manner to prevent the freedom of expression. Finland Rejected 5 Tự do quan điểm và biểu đạt
x Thực hiện các biện pháp do Ủy bản Nhân quyền khuyến khích để kết thúc việc hạn chế tự do biểu đạt và tự do tư tưởng và kết thúc, việc hạn chế hình thành truyền thông tư nhân Take measures advocated by the Human Rights Committee to bring to an end restrictions to freedom of expression and opinion and to end, notably, restrictions on the creation of private media at the same time. France Rejected 4 Các cơ quan giám sát công ước, Tự do báo chí, Tự do quan điểm và biểu đạt,
x Thiết lập một cơ quan nhân quyền quốc gia theo Các nguyên tắc Paris Set up a national human rights institution in accordance with the Paris Principles. France Rejected 5 Cơ quan nhân quyền quốc gia
X Ký và phê duyệt Công ước Rome Sign and ratify the Rome Statute. France Rejected 5 Công lý/ Tư pháp, Công ước và cơ chế quốc tế,
22 Tăng cường hợp tác với các thủ tục đặc biệt của LHQ Enhance cooperation with the United Nations Các thủ tục đặc biệt. Germany Accepted 4 Các thủ tục đặc biệt
33 Giảm số tội phải chịu hình phạt tử hình Reduce the number of offences punishable by the Hình phạt tử hình. Germany Accepted 5 Hình phạt tử hình
x Mời và hỗ trợ chuyến thăm của Báo cáo viên đặc biệt về Tự do tôn giáo và tín ngưỡng Invite and facilitate the visit of the Special Rapporteur on Tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Germany Rejected 5 Các thủ tục đặc biệt, Tự do tôn giáo và tín ngưỡng,
x Thiết lập một cơ quan nhân quyền quốc gia theo Các nguyên tắc Paris Establish a national human rights institution in accordance with the Paris Principles. Germany Rejected 5 Cơ quan nhân quyền quốc gia
x Công bố tất cả thông tin về việc áp dụng và thực thi hình phạt tử hình, bao gồm các thông tin về các án tử hình đã thi hành Publish all information about the imposition and use of the Hình phạt tử hình, including information on executions carried out. Germany Rejected 5 Hình phạt tử hình
x Tiến hành tất cả các biện pháp cần thiết để chấm dứt những hạn chế đối với quyền tự do biểu đạt và tụ họp hòa bình Take all necessary measures to end restrictions on the rights to freedom of expression and peaceful assembly. Germany Rejected 4 Tự do quan điểm và biểu đạt, Tự do hiệp hội và tụ họp hòa bình,
19 Xây dựng một chiến lược quốc gia để đưa các biện pháp phù hợp trong lĩnh vực giáo dục nhân quyền vào hệ thống trường học các cấp theo kế hoạch hành động giai đoạn 2005 – 2009 của Chương trình Giáo dục Nhân quyền toàn cầu Develop a national strategy to include in the school system at all levels appropriate measures in the field of human rights education in accordance with the Plan of Action 2005-2009 of the World Programme for Human Rights Education. Italy Accepted 4 Quyền trẻ em, Quyền giáo dục, Giáo dục nhân quyền,
45 Đảm bảo đầy đủ quyền tiếp nhận, tìm kiếm và truyền bá thông tin và ý tưởng theo điều 19 ICCPR Fully guarantee the right to receive, seek and impart information and ideas in compliance with article 19 of ICCPR Italy Accepted 4 Công ước và cơ chế quốc tế, Tự do quan điểm và biểu đạt,
NC Tăng cường năng lực đảm bảo tôn trọng đầy đủ tự do tôn giáo và tín ngưỡng, bao gồm việc rà soát luật và các quy định ở các cấp về tự do tôn giáo, nhằm tuân thủ với điều 18 ICCPR Step up efforts to ensure the full respect of freedom of religion and worship, including by reviewing laws and provisions at all levels related to the freedom of religion, in order to align them with article 18 of ICCPR. Italy General Response 5 Công ước và cơ chế quốc tế, Tự do tôn giáo và tín ngưỡng,
x Phản hồi tích cực với yêu cầu thăm Việt Nam của Báo cáo viên đặc biệt về tự do tôn giáo năm 2008 Respond positively to the request to visit the country made by the Special Rapporteur on freedom of religion in 2008. Italy Rejected 5 Các thủ tục đặc biệt, Tự do tôn giáo và tín ngưỡng,
1 Cân nhắc việc tham gia công ước ILO về lao động cưỡng bức Consider accession to the ILO Forced Lao động Convention. Malaysia Accepted 3 Lao động, Công ước và cơ chế quốc tế,
4 Cân nhắc việc tham gia Công ước của LHQ về Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và các nghị định thư kèm theo nhằm ngăn chặn, trấn áp và trừng phạt việc buôn người, đặc biệt với phụ nữ và trẻ em Consider accession to the United Nations Convention on Transnational Organized Crime and its Protocol to prevent, suppress and punish buôn ngườiin persons, especially women and children Malaysia Accepted 3 buôn người,Công ước và cơ chế quốc tế,
10 Đẩy nhanh việc cải cách pháp luật và các chương trình hành chính công nhằm khơi sâu và mở rộng các quy tắc, nguyên tắc và tiêu chuẩn về dân chủ Speed up the law reforms and public administration programmes aimed at deepening and broadening democratic norms, principles and standards. Malaysia Accepted 4 General
22 Tăng cường hợp tác với các thủ tục đặc biệt của LHQ Enhance cooperation with the United Nations Các thủ tục đặc biệt. Mexico Accepted 4 Các thủ tục đặc biệt
pending Cân nhắc một cách tích cực việc mời Nhóm làm việc về giam giữ trái phép thăm Việt Nam Consider positively extending an invitation to visit the country to the Working Group on Arbitrary Detention. Mexico No Response 3 Các thủ tục đặc biệt, Điều kiện giam giữ,
x Tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm thiết lập một cơ quan nhân quyền quốc gia theo các nguyên tắc Paris Take necessary measures to establish a national human rights institution in accordance with the Paris Principles. Mexico Rejected 4 Cơ quan nhân quyền quốc gia
x Cân nhắc tích cực việc phê chuẩn công ước ILO 169 về người bản địa và các bộ lạc ở các nước độc lập Favourably consider the ratification of ILO Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries. Mexico Rejected 3 Công ước và cơ chế quốc tế, Indigenous peoples,
48 DĐảm bảo luật xuất bản tuân thủ điều 19 ICCPR Ensure that press laws are in compliance with article 19 of ICCPR. Netherlands Accepted 4 Công ước và cơ chế quốc tế, Tự do báo chí,
x Cân nhắc việc đưa ra lời mời ngỏ với tất cả các thủ tục đặc biệt của LHQ Consider issuing a standing invitation to all United Nations Các thủ tục đặc biệt. Netherlands Rejected 3 Các thủ tục đặc biệt
x Cho phép báo và tạp chí độc lập và do tư nhân quản lý Authorize independent and privately-run newspapers and magazines. Netherlands Rejected 4 Tự do báo chí
x Dỡ bỏ các hạn chế sử dụng internet như bộ lọc và bộ truy xét Lift restrictions on Internet usage such as filtering and surveillance. Netherlands Rejected 5 Tự do quan điểm và biểu đạt
x Thiết lập một cơ quan nhân quyền quốc gia theo Các nguyên tắc Paris Establish a national human rights institution, in accordance with the Paris principles. New Zealand Rejected 5 Cơ quan nhân quyền quốc gia
x Cho phép truyền thông độc lập, cải thiện việc thực thi điều 19 ICCPR và cho phép việc thiết lập các tổ chức truyền thông tư nhân Permit independence of the media, improves its implementation article 19 of ICCPR and allow the establishment of privately-run media organizations. New Zealand Rejected 4 Công ước và cơ chế quốc tế, Tự do báo chí,
x Tiến hành các bước để xóa bỏ hình phạt tử hình và tăng tính minh bạch xung quanh việc áp dụng hình phạt tử hình Take steps to abolish the Hình phạt tử hình and increase transparency around its use. New Zealand Rejected 4 Hình phạt tử hình
x Đưa ra lời mời ngỏ với tất cả các thủ tục đặc biệt và, đặc biệt, mời Báo cáo viên đặc biệt về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, tự do biểu đạt, tra tấn và bạo lực chống lại phụn ữ Issue a standing invitation to all Các thủ tục đặc biệt and, in particular, that it seeks visits by the Special Rapporteurs on freedom of religion or belief, freedom of expression, torture and violence against women. New Zealand Rejected 5 Quyền phụ nữ, Tra tấn và đối xử vô nhân đạo, Các thủ tục đặc biệt, Tự do tôn giáo và tín ngưỡng, Tự do quan điểm và biểu đạt,
2 Cân nhắc việc phê duyệt Công ước về Quyền của người Khuyết tật và nhanh chóng đưa ra bản thảo luật Người khuyết tật Consider ratifying the Convention on the Rights of Persons with Người khuyết tật and put in place in timely fashion the draft law on people with Người khuyết tật. Nigeria Accepted 3 Công ước và cơ chế quốc tế, Người khuyết tật,
3 Tham gia CAT một cách nhanh chóng như khuyến nghị của Ủy ban về Xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử với Phụ nữ năm 2007 Accede to CAT in a timely manner as recommended by the Committee on the Elimination of Discrimination against Women in 2007. Nigeria Accepted 5 Quyền phụ nữ, Các cơ quan giám sát công ước,
33 Hoàn thành mục tiêu của chính phủ trong việc nhanh chóng giảm việc vận dụng hình phạt tử hình thông qua việc giảm phạm vi áp dụng của khung hình phạt tử hình Fulfil the Government aim of limiting the use of capital punishment promptly by reducing the scope of crimes subject to the Hình phạt tử hình. Norway Accepted 4 Hình phạt tử hình
49 Đưa ra các biện pháp phù hợp để công bố rộng rãi và đảm bảo việc thực thi đầy đủ Nghị quyết 53-144 của Đại hội đồng LHQ Adopt appropriate measures to disseminate widely and ensure full observation of General Assembly resolution 53-144. Norway Accepted 4 General
x Đảm bảo rằng luật xuất bản sửa đổi tuân thủ với ICCPR và khung pháp lý này cho phép truyền thông tư nhân tồn tại Ensure that the amended press law complies with ICCPR and that the legal framework allows the existence of privately owned media. Norway Rejected 4 Công ước và cơ chế quốc tế, Tự do báo chí,
x Cho phép và công nhận để các cá nhân, nhóm và các thành phần của xã hội có thể thúc đẩy quyền con người và bày tỏ quan điểm hoặc bất đồng quan điểm một cách công khai Give individuals, groups and organs of society the legitimacy and recognition to promote human rights and to express their opinions or dissent publicly. Norway Rejected 4 người bảo vệ nhân quyền
x Đảm bảo truyền thông có thể hoạt động tự do và độc lập Ensure that the media can operate freely and independently. Norway Rejected 4 Tự do báo chí
NC Tăng cường các nỗ lực để đảm bảo việc tôn trọng hoàn toàn tự do tôn giáo và tín ngưỡng, bao gồm việc rà soát lại luật pháp và các quy định ở các cấp liên quan đế tự do tôn giáo, nhằm đưa các quy định này phù hợp với điều 18 ICCPR Step up efforts to ensure the full respect of freedom of religion and worship, including by reviewing laws and provisions at all levels related to the freedom of religion, in order to align them with article 18 of ICCPR. Poland General Response 5 Công ước và cơ chế quốc tế, Tự do tôn giáo và tín ngưỡng,
x Bãi bỏ Chỉ thị 44 cho về Xử phạt hành chính cho phép việc tạm giữ hành chính, quản thúc tại nhà hoặc giam giữ tại các trung tâm bảo vệ đặc biệt và các cơ sở điều trị tâm thần với thời hạn hai năm có thể gia hạn mà không cần xét xử Repeal ordinance 44 on regulating administrative Công lý/ Tư pháp, which authorizes administrative detention, house arrest or detention in special protection centre and psychiatric facilities for two-year renewable periods without trial. Poland Rejected 5 Công lý/ Tư pháp, Điều kiện giam giữ,
x Thiết lập một cơ quan giám sát nhân quyền độc lập cố định, bao gồm cơ quan giám sát quyền trẻ em Establish a permanent independent human rights monitoring body, including child rights monitoring body. Poland Rejected 5 Quyền trẻ em, Cơ quan nhân quyền quốc gia,
52 Tăng cường các nỗ lực trong lĩnh vực tự do dân sự và chính trị, bao gồm tự do biểu đạt và tự do báo chí và tự do tôn giáo Strengthen efforts in the areas of civil and political freedoms, including freedom of expression and the press and freedom of religion. Republic of Korea Accepted 4 Tự do tôn giáo và tín ngưỡng, Tự do quan điểm và biểu đạt,
3 Nhanh chóng tham gia CAT Accede to CAT in a timely manner. Sweden Accepted 5 Tra tấn và đối xử vô nhân đạo, Công ước và cơ chế quốc tế,
27 Tiếp tục hành động để thực thi triển khai các luật đã được thông qua và có những biện pháp để đảm bảo rằng phụ nữ biết được quyền của họ Take further action to enforce and implement the laws that have been passed and take measures to ensure that women are informed of their rights. Sweden Accepted 4 Quyền phụ nữ
47 Thực hiện các bước để đảm bảo việc tôn trọng đầy đủ quyền tự do biểu đạt, bao gồm biểu đạt trên internet, được thực thi trong công việc chuẩn bị hiện nay trong sửa đổi luật báo chí Take steps to ensure that full respect for the freedom of expression, including on the Internet, is implemented in current preparations for media law reform. Sweden Accepted 4 Tự do báo chí, Tự do quan điểm và biểu đạt,
NC5 Tiến hành những biện pháp hơn nữa để ngăn chặn bạo lực và phân biệt chống lại người thiểu số Take further measures to prevent violence and discrimination against ethnic người thiểu số. Sweden General Response 4 phân biệt chủng tộc, người thiểu số,
32 Sửa đổi quy định về hình phạt tử hình có tính đến những tiêu chuẩn quốc tế hiện nay về chủ để này, đặc biệt là về tính minh bạch Revise its legislation on the Hình phạt tử hình bearing in mind existing international standards on the subject, especially concerning transparency. Switzerland Accepted 3 Hình phạt tử hình
48 Đảm bảo rằng việc sửa đổi luật xuất bản sẽ tuân thủ những tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực này, đặc biệt với việc tôn trọng việc bảo vệ nhà báo Ensure that the review of the press law follows the international standards on this subject, particularly with respect of the protection of journalists. Switzerland Accepted 4 Tự do báo chí
72 Thực hiện đầy đủ luật đất đai đã được thông qua Fully implement the land law passed. Switzerland Accepted 5 quyền đất đai
x Đưa ra lời mời ngỏ với tất cả các thủ tục đặc biệt Issue a standing invitation to all Các thủ tục đặc biệt. Switzerland Rejected 5 Các thủ tục đặc biệt
4 Cân nhắc tham gia Nghị định thư của Công ước LHQ về tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia để ngăn chặn, trấn áp và trừng phạt việc buôn người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em Consider accession to the Protocol to the United Nations Convention on Transnational Organized Crime to prevent, suppress and punish buôn ngườiin persons, especially women and children Turkey Accepted 3 buôn người,Công ước và cơ chế quốc tế,
11 Gắn kết đối thoại với các chuyên gia quốc tế về xây dựng luật, bao gồm về việc rà soát Luật hình dự để thu hẹp phạm vi diễn giải các quy định của luật của các thẩm phán và tòa án Engage in dialogue with international experts on legal Phát triểns, including on the review of its Penal Code to allow less scope for open interpretation of these provisions by judges and courts. United Kingdom Accepted 4 Công lý/ Tư pháp
17 Tiếp tục Tiến hành những chương trình đào tạo chuyên sâu cho các quan chức địa phương, giám sát quá trình thực thi pháp luật Continue to undertake comprehensive training programmes for local officials, monitor progress on implementation of legislation. United Kingdom Accepted 2 Giáo dục nhân quyền
23 Tái cam kết với Báo cáo viên đặc biệt về tự do tôn giáo Reengage with Special Rapporteur on freedom of religion. United Kingdom Accepted 4 Các thủ tục đặc biệt, Tự do tôn giáo và tín ngưỡng,
x Gắn kết cụ thể với các chuyên gia quốc tế trong việc xây dựng luật báo chí và làm việc để tăng tính độc lập của các cơ quan báo chí Engage substantively with international experts on the Phát triển of its media law and work to increase the independence of media institutions. United Kingdom Rejected 4 Tự do báo chí
x Tiếp tục xây dựng đối thoại chính sách giữa chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự độc lập Continue to build policy dialogue between the Government and independent xã hội dân sự organizations. United Kingdom Rejected 2 xã hội dân sự
x Thể hiện cam kết của Việt Nam với điếu 69 Hiến Pháp, điều 19 ICCPR và điều 19 Tuyên ngôn Toàn cầu về Nhân quyền bằng cách đảm bảo quyền tự do biểu đạt cho các thành viên của báo chí mà không sợ bị bắt giữ trái luật hay bị truy tố, cung cấp các luồng tin tức tự do lưu thông trên internet và bãi bỏ việc kiểm soát chặt việc viết blog và truyền thông Demonstrate its commitment to article 69 of its Constitution, article 19 of ICCPR and article 19 of the Universal Declaration of Human Rights by ensuring freedom of expression for members of the press without fear of arbitrary arrest or prosecution, provide for the free flow of information on the Internet and abolish restrictive regulations on blogging and the media United States Rejected 4 Công ước và cơ chế quốc tế, Tự do báo chí, Tự do quan điểm và biểu đạt, Điều kiện giam giữ,
x Thể hiện cam kết của Việt Nam với điều 50 và 69 của Hiến pháp, các điều 19, 21 và 22 của ICCPR và điều 20 của Tuyên ngôn toàn cầu về Nhân quyền thông qua việc cho phép các cá nhân lên tiếng về hệ thống chính trị và thông qua việc trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm như Cha Nguyễn Văn Lý, NGuyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân, và xóa bỏ những quy định không rõ ràng về an ninh quốc gia như các điều 84, 88 và 258 đã được sử dụng để kết tội cho những người có tiếng nói bất đồng với chính phủ hay chính sách của chính phủ Demonstrate its commitment to articles 50 and 69 of the Constitution, articles 19, 21, and 22 of ICCPR and article 20 of the Universal Declaration by allowing individuals to speak out on the political system and by releasing all prisoners of conscience, such as Father Nguyen Van Ly, Nguyen Van Dai and Le Thi Cong Nhan, and abolish vague national security provisions such as articles 84, 88, and 258 used to convict those who voice dissent against the Government or its policies United States Rejected 5 Công ước và cơ chế quốc tế, Tự do tôn giáo và tín ngưỡng, Tự do quan điểm và biểu đạt,
x Theo điều 70 của Hiến pháp, tăng tốc quá trình đăng ký tại địa phương của các nhà thờ và tổ chức tôn giáo dưới chức năng tôn giáo và cho phép giải quyết tranh chấp tài sản trên cơ sở bình đẳng như quy định dưới Hiến pháp và nghị định của Thủ tướng về tài sản mang tính chất tôn giáo In accordance with article 70 of the Constitution, speed the process for the local registration of churches and religious organizations as mandated under the framework on religion and allow for an equitable resolution of property disputes as required under the Constitution and the Prime Minister’s decree on religious property. United States Rejected 4 Tự do tôn giáo và tín ngưỡng
x Công nhận Liên minh Phật giáo Việt Nam và cho phép hoạt động độc lập với Hội Phật giáo Việt Nam cũng như cho phép các nhánh của tín ngưỡng Hòa Hảo và Cao Đài Recognize the United Buddhist Church of Vietnam and allow it to function independently of the Vietnamese Buddhist Sangha as well as allow multiple branches of the Hao Hao and Cao Dai faiths. United States Rejected 4 Tự do tôn giáo và tín ngưỡng
  
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s