Video TalkShow “Thời Sự Trong Tuần ” với LS Trần Thái Văn

Tại trang này quí vị sẽ tìm thấy các video clip về các buổi Nói Chuyện [TALKSHOW] THỜI SỰ TRONG TUẦN VỚI LUẬT SƯ TRẦN THÁI VĂN, nguyên Dân Biểu Tiểu Bang CALIFORNIA trên đài Truyền Hình VBS, làn sóng TV 57.6 (KJLA 57.6, Southern California) và Galaxy  tại Orange County, Little Sàign, California, trong đó có một số thành viên của Nhóm Diễn Đàn Của Chúng Ta [www.diendancuachungta.com] như Nguyễn Tấn Lạc và Hoa Thế Nhân tham dự  mỗi tháng một hai lần.

Nhiều vấn đề thời sự nóng bỏng liên quan đến các sinh hoạt đấu tranh chính trị như Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền … tại Việt Nam và Hoa Kỳ đã được đề cập đến.

XIN MỜI QUÍ VỊ XEM CÁC BUỔI NÓI CHUYỆN NÀY

NHÓM PHỤ TRÁCH TRANG NHÀ DIỄN ĐÀN CỦA CHÚNG TA

vbs-tv

Tran Thai Van

LS TRẦN THÁI VĂN, nguyên DÂN BIỂU TB CALIFORNIA

Lactan Ng.

GS NGUYỄN TẤN LẠC, Điều Hợp Viên Ủy Ban Vận Động CPC

Các buổi TalkShow này được phát hình hàng tuần vào mỗi ngày thứ Bảy ba lần vào lúc 4 giờ sáng [4:00AM], 6 giờ chiều [6:00PM] và 11:00 đêm [11:00PM].

______________________________________

BUỔI NÓI CHUYỆN VỚI TỔ CHỨC BẤT VỤ LỢI TRUNG TÂM HỖ TRỢ GIA ĐÌNH NGƯỚI Á CHÂU THÁI BÌNH DƯƠNG VỀ CÁC DỊCH VỤ MIỄN PHÍ CHO NẠN NHÂN BẠO HÀNH GIA ĐÌNH VÀ TẤN CÔNG TÌNH DỤC TẠI LOS ANGELES VÀ ORANGE COUNTY

1.- Thời Sự Trong Tuần với LS Trần Thái Văn ngày 26 tháng 10, 2013, p.1:

2.- Thời Sự Trong Tuần với LS Trần Thái Văn ngày 26 tháng 10, 2013, p.2:

3.- Thời Sự Trong Tuần với LS Trần Thái Văn ngày 26 tháng 10, 2013, p.3:

BUỔI NÓI CHUYỆN VỀ 1.-  VẤN ĐỀ SỞ HỮU ĐẤT ĐAI – Vụ án Đặng Ngọc Viết/Đoàn Văn Vương và vấn đề dân oan khiếu kiện, chống thu hồi hay cưỡng chiếm đất đai và đòi bồi thường, 2. VỤ ÁN  án đàn áp khủng bố giáo dân tại Mỹ Yên.

1.- Thời Sự Trong Tuần với LS Trần Thái Văn ngày 03 tháng 10, 2013, p.1:

2.- Thời Sự Trong Tuần với LS Trần Thái Văn ngày 03 tháng 10, 2013, p.2:

3.- Thời Sự Trong Tuần với LS Trần Thái Văn ngày 03 tháng 10, 2013, p.3:

BUỔI NÓI CHUYỆN VỀ NGHỊ ĐỊNH 72 KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ VIỆC SỬ DỤNG INTERNET CỦA NGƯỜI DÂN, VI PHẠM NHÂN QUYỀN TRẦM TRỌNG

1.- Thời Sự Trong Tuần với LS Trần Thái Văn ngày 24 tháng 8, 2013, p.1:

2.- Thời Sự Trong Tuần với LS Trần Thái Văn ngày 24 tháng 8, 2013, p.2:

3.- Thời Sự Trong Tuần với LS Trần Thái Văn ngày 24 tháng 8, 2013, p.3:

NÓI VỀ  KẾT QUẢ CUỘC GẶP GỠ GIỮA CT TRƯƠNG TẤN SANG VỚI TT OBAMA NGÀY 25 THÁNG 7, 2013

1.- Thời Sự Trong Tuần với LS Trần Thái Văn ngày 3 tháng 8, 2013, p.1:

 

2.- Thời Sự Trong Tuần với LS Trần Thái Văn ngày 3 tháng 8, 2013, p.2:

3.- Thời Sự Trong Tuần với LS Trần Thái Văn ngày 3 tháng 8, 2013, p.3:

BUỔI NÓI CHUYỆN VỀ CUỘC GẶP GỠ CỦA ÔNG TRƯƠNG TẤN SANG VỚI TỔNG THỐNG OBAMA TRƯỚC NGÀY 25 THÁNG 7, 2013

1.- Thời Sự Trong Tuần với LS Trần Thái Văn ngày 19 tháng 7, 2013, p.1:

2.- Thời Sự Trong Tuần với LS Trần Thái Văn ngày 19 tháng 7, 2013, p.2:

3.- Thời Sự Trong Tuần với LS Trần Thái Văn ngày 19 tháng 7, 2013, p.3:

BUỔI NÓI CHUYỆN VỀ TÌNH TRẠNG VI PHẠM NHÂN QUYỀN TRẦM TRỌNG CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM

1.- Thời Sự Trong Tuần với LS Trần Thái Văn ngày 14 tháng 6, 2013, p.1:

2.- Thời Sự Trong Tuần với LS Trần Thái Văn ngày 14 tháng 6, 2013, p.2:

3.- Thời Sự Trong Tuần với LS Trần Thái Văn ngày 14 tháng 6, 2013, p.3:

BUỔI NÓI CHUYỆN VỀ DỰ LUẬT NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM TẠI QUỐC HỘI HOA KỲ VÀ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG TRƯỚC ĐẠI HỘI ĐẢNG CSVN LẦN THỨ 7

1.- Thời Sự Trong Tuần với LS Trần Thái Văn ngày 15 tháng 5, 2013, p.1:

2.- Thời Sự Trong Tuần với LS Trần Thái Văn ngày 15 tháng 5, 2013, p.2:

3.- Thời Sự Trong Tuần với LS Trần Thái Văn ngày 15 tháng 5, 2013, p.3:

BUỔI NÓI CHUYỆN VỀ VIỆC TU CHÍNH HIẾN PHÁP 1992 CỦA CSVN VÀ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP

1.- Thời Sự Trong Tuần với LS Trần Thái Văn ngày 1 tháng 5, 2013, p. 1:

2.- Thời Sự Trong Tuần với LS Trần Thái Văn ngày 1 tháng 5, 2013, p. 2:

3.- Thời Sự Trong Tuần với LS Trần Thái Văn ngày 1 tháng 5, 2013, p. 3:

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s